tisdag 16 februari 2010

Öppet blogginlägg till alla jublande vårdvalsälskare

[uppdaterad]Ser att dagen har upptagits av en rad inlägg som med jubel i tonerna uttrycker en anda av "äntligen" över morgonens DN debatt. Där skriver några logopeder om hur bra vårdvalet har varit för deras patienter och passar också på att rikta kritik mot oppositionen. I veckan presenterade de rödgröna ett förslag till hälsoval, som alternativ till vårdvalet. Och, skulle jag vilja notera, alternativ till de tokiga delarna av vårdvalet.

Det handlar i mångt och mycket om primärvården, vart vårdcentraler lokaliseras, hur ersättningssystemet ser ut som leder till korta besök också för de som har fler diagnoser. Det handlar om kritik mot att områden med patienter som är sjukare får mindre resurser. Det handlar om att vårdcentralerna inte får tillräckligt i ersättning för det förebyggande hälsoarbetet, samarbete med andra. Det handlar om att vårdvalet utgår från den som ska ge vård mer än utifrån patienten. Det handlar om rena galenskaper som att först slå sönder väl fungerande närakuter och äldrecentraler för att sen lägga ansvaret på vårdcentralerna, byta namn och kanske återuppväcka något liknande.

Det handlade om Nacka familjecentral som hade svårt att komma igång därför att vårdvalet inte tillät (i praktiken) att lokalkostnader delades med kommunen. Det handlar om Sigtuna kommuns framgångsrika hemsjukvård som av "vårdvalsideologiska skäl" har förbjudits. Det har handlat om äldreteam i min kommun som fått svårt att ta emot patienter. Vårdcentralen ville behålla de "inkomstbringande" patienterna. Det har handlat om att vårdcentraler berättar att doktorn sätts att ta emot patienter i "första linjen" och om det är en lindrigare sjukdom så remitterar han / hon till sjuksyster därför att en sådan ordning ger vårdcentralen mer intäkter. Och så vidare.

Ingen
är mer glad än jag om logopederna känner att vårdvalet fungerar för dem. Kanske blir de efterföljande delarna av vårdvalet som nu genomförs efter utredning lika framgångsrika. Det är vårdval kopplade till olika diagnoser där oppositionen vad jag minns inte har några större negativa invändningar.

Men kära vårdvalsdebattvänner: Att vårdval Stockholm varit framgångsrikt på något eller kanske framöver på många områden förtar inte ett uns av den kritik som ligger i de punkter jag nämner ovan. Den kritiken utgår ju från en primärvård där hänsyn inte tas till vårdbehovet, något som görs nästan nog totalt mellan befolkningsgrupper när det gäller den akuta vården men inte i primärvården.

Det är förstås möjligt att vårdvalet kan förbättras när den moderatledda landstingsledningen nu har släpats till att tänka om när det gäller ersättningssystemen. Det var från början "tolkersättning" som skulle bryta klyftorna i vården. Så blev det inte. Något som någon sa något om redan vid beslutet.

En del inlägg: (milt uttryckt)
 - även Babysessan
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,