tisdag 9 februari 2010

Svar och god natt till Edvin Ala(m)

Edvin
I ett blogginlägg tar du upp ett par intressanta saker. Jag nämner bara helt kort dina skojfriska meningar om "15 miljarder" i att plantera blommor och måla om ett par hus". Det belopp du talar om stämmer mer överens på den upprustning av miljonprogrammet inklusive energieffektiviseringar som också en (må gud förbjuda!) kvarsittande alliansregering kommer att tvingas satsa på. De 15 handlade inte bara om staten utan minst lika mycket på ägarna av fastigheterna, kommuner, kommunala bolag och förstås privata fastighetsägare. Kloka dito sköter underhållet av sitt kapital.

Ditt svar om mina funderingar är också intressant. Det är, som jag också har påpekat på Fb och i kommentar, lite synd att du inte anger några källor. Som en person som ägnar dagarna åt att bedriva organisationsarbete, inte följa statsskuld eller budgetöver- / underskott är jag hänvisad till korrekta siffor. Helst inte friserade.

Statsskulden läser jag om på Riksgäldens hemsida:
Sedan 1996 har statsskulden som andel av BNP sjunkit från 76 procent till 35 procent. Det beror på att statsfinanserna har blivit betydligt starkare sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Kraftiga nerdragningar av utgifter under mitten av 90-talet och en stark ekonomisk tillväxt har bidragit till förbättringen. Statsskulden har också minskat eftersom staten har fört över pengar från AP-fonderna till statskassan och sålt aktier i bland annat Telia. Samtidigt som statsskulden har minskat har BNP ökat. Det gör tillsammans att skuldens andel av BNP har sjunkit relativt snabbt.
Jag ser på samma sida att utvecklingen nedåt påbörjades vid en tidpunkt då den nuvara

2005 1 308 572
2006 1 269 957
2007 1 167 998
2008 1 118 877
2009 * ingen uppgift
2010 * ingen uppgifter = min kommentar


Vad gäller statens finanser ser jag ett frågesvar från finansministern till Hans Hoff. HH frågar Borg
Finansdepartementet lämnade så sent som den 4 december en bedömning om att Sverige kommer att ha underskott under de tre kommande åren. Trots detta väljer regeringen att gå fram med skattesänkningar på lånade pengar. I år lånar regeringen 50 miljarder för att finansiera sina skattesänkningar. Nu flaggar vice statsministern för att hon vill låna ytterligare för att bland annat sänka inkomstskatterna med ca 20 miljarder kronor.
Borg svarar
 Att ett starkt exportberoende land som Sverige i en sådan situation får underskott i de offentliga finanserna är naturligt. Likaså är det naturligt att finanspolitiken i en sådan situation är expansiv, vilket i sig bidrar till att budgeten underbalanseras något.
Under skrivtiden (uppgiftssökning) av detta svar, har Edvin uppdaterat sitt inlägg med ändring av en uppgift om överskottsiffra (till 135 miljarder) samt med efterlängtade källhänvisningar. Jag noterar att överskottet som hänvisades till handlade om saldo 2008. Två centimeter till höger på DF-dokumentet, när det gäller just 2009 och även framåt ser det dystrare ut. Noterar också en ganska kraftig minskning av statens inkomster, vad det nu är.

Siffror mitt i natten är inte min "bag". Men debatten om detta lär fortsätta. Och om det är svårt att hålla ordning på citat och siffror på det moderata riksdagskansliet så kommer de inte åt att radera Borgs "hånande" av oppositionens krisvarningar som jag också nämnde i inlägget. Så även om Borg nu inte kan det, så sussa gott, Edvin. Trots de nu kärva statsfinanserna.

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Siffra för 2009.

Bedömningen var i mitten av 2009 att Sverige behövde låna 200 miljarder kronor.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2901092