torsdag 25 februari 2010

Myndighetssverige växer

”Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Ska det bli ännu ett tillskott i det rika flora av myndigheter?  Ja, det föreslår en utredning som tydligen vill splittra upp Socialstyrelsen. Det är för utvärdering och uppföljning av hur de allt fler vårdaktörerna utför sina uppdrag som en oberoende myndighet sägs behövas. Ja, utredningen nämner till och med rakt ut att de som idag har nylanserade system för detta, som webbplatsen Omvård.se inte är tillfyllest. Inte heller verkar landstingens egna projekt som Vårdguidens stöd för patienten att få en bild av vårdkvaliteten hos olika utförare vara tillräckligt.

Men för all del. Man ska inte döma på förhand. En utredning ska läsas, avvägas och först sen är man beredd att fatta beslut. Göran Hägglund, ledaren för "verklighetens folk", skrev i GP för några år sen:
De myndigheter vars huvuduppgift är att producera ideologiskt motiverade skrifter bör stängas och pengarna bör istället användas för att stärka de politiska partiernas möjlighet att delta i idédebatten.
Man får väl tolka det som att de borgerliga faktiskt har ett väljarmandat för denna nya skapelse, eftersom den fanns med det gemensamma valmanifestet. Men se för allt i världen till att det inte blir det där som Hägglund beskriver ovan.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,