onsdag 10 februari 2010

Hälsoval Stockholm ersätter husläkarnojans vårdvalOm man i Stockholm däremot kopierar det Skånska hälsovalet men dessutom vågar fullfölja idén med självstyrande enheter och ser till att det finns ekonomi för en stark primärvård så finns all anledning till optimism
Så skriver "Tankesmedja allmänmedicin" idag. Bakgrunden är Hälsoval Stockholm som de rödgröna presenterade i dag. Det är en efterlängtad kursändring av sjukvården i Stockholm. Fokus på att vården ska vara till för att "stimulera företagande" ersätts med patienten som den som är viktigast. Och inte bara det utan också en tyngd på att Stockholmarna genom ett mer aktivt förebyggande arbete inte ska bli patienter.

Om du vill ha en bild från verkligheten så läs vad Vårbys vårdcentralschef berättade om vårdval Stochkolm för riksdagens socialutskott i en utfrågning om vårdvalet. Den verklighetsbilden, och skälen till varför vårdvalet måste förändras står i mycket skarp kontrast till det ideologiskt blinda husläkarfokus som folkpartisten Rydberg talar om. Sanna ild som Elisabet Svensson gav i riksdagen har mängder av läkare och annan vårdpersonal berättat om.

Hälsovalet
styr vårdens resurser efter det behov av vård som människor har. Det styr inte pengarna till den punkt på kartan där doktorn vill etablera sig. I Birgitta Rydbergs Stockholm har allt handlat om "husläkaren" - ett begrepp som riksdagens faktiskt har raderat från lagstiftningen. Stadsdelar med redan stort utbud av vård och ganska frisk befolkning har fått del av merparten av de tillkomna etableringarna. Det innebär att det får ta längre tid med en patient som har mer komplicerad sjukdomsbild. Det innebär att patienten inte behöver "snabbkollas" för att sen få en ny tid för nästa problem. Dvd det som har gett en del av de fler besök i utsatta områden" som Rydberg påstår.

Hälsovalet ger politiken möjlighet att säga: "ja", visst behövs vård just där". Eller som inte sker idag: "Nej, där är behovet väl tillgodosett. Det är på punkt X som vården saknas eller behöver förstärkas".

Hälsovalet styr om tänkandet i vården: Från att ha ett stort fokus på det sjuka till att tänka mer förebyggande.

Jag ser kritiken från de som är ansvariga för att resurser har flyttats från Jordbro, Flemingsberg, Vårby och Hallunda till mer välbärgade områden. Det är politiska slängar och babbel utan ett uns av tanke på hur vården ska förbättras för hela befolkningen. Birgitta Rydberg och hennes landstingsledning hade byggt hela sitt vårdval på att tolkersättningar skulle fixa en jämlik vård. Att man efter sjuttioen resor och trettionio bedrövelser och kaskader av vädjanden och sakupplysningar från oppositionen äntligen fattar att tolkersättning inte per automatik ger jämlik vård är förstås ett framsteg. Men i grunden behåller också Ryderskan det nuvarande systemet.

Alliansen i andra delar av landet, som Halland, fattar att politiken måste ta ansvar för hur vårdens resurser fördelas.  Alliansen i Skåne har fattat att det inte bara är tolkersättningar som behövs om vården ska ges efter behov. Alliansen i Stockholm har fastnat i både Birgitta Rydbergs husläkarnoja och i synen att vården främst är ett område där människors ska pröva sina vingar som egenföretagare.

Det
som känns särskilt skönt med dagens förslag från de rödgröna är kunskapen om att svenska folket ger ett nära nog totalt stöd för de tankar som finns där. Och att de totalt avvisar en vård som bygger på att man kommer först om man betalar för sig eller att vården blir en "service" rent allmänt som etablerar sig efter lönsamhetskriterier.

Fler har bloggat om hälsovalet:
Jag är fräck och snor Evas länkningar och sammanfattningar.

Johan Westerholmhttp://mitt-i-steget.blogspot.com/2010/02/om-vardval-och-arbetslinje.html som avslutar sitt inlägg: Bra, mycket bra och i grunden genomarbetat vilket kontrasterar mot den Moderatledda modellen av statsförvaltning och samtidigt ett nytt grepp


Robert Noordhttp://www.robertnoord.se/halsoval-stockholm-valfrihet-med-vard-pa-lika-villkor/ som sammanfattar reformen: valfriheten blir kvar medan kvaliteten stärks.

Martin Moberghttp://martinmobergsblogg.blogspot.com/2010/02/bra-initiativ-fran-de-rodgrona-i.html, som tycker att det är ett bra initiativ från de rödgröna i Stockholm

Peter Högberg tänker som vanligt högt på http://hogbergstankar.blogspot.com/2010/02/nu-kommer-alternativet-for-patienterna.html: Nu kommer alternativet för patienterna.

Johan på s-buzz välkomnar beskedet på http://www.s-buzz.se/2010/02/rodgront-halsoval.html och länkar som vanligt mycket flitigt.

Fredrik Pettersson http://www.fredrikpettersson.nu/har-ar-forslaget-som-ska-sparka-filippa-reinfeldt-ur-landstingshuset/, tror att Hälsoval Stockholm sparkar ut Filippa Reinfeldt ur landstingshuset.

HBT-sossenhttp://hbt-sossen.blogspot.com/2010/02/rodgron-vardmodell-for-stockholm.html, uttrycker nyfikenhet över hur den rödgröna vårdmodellen skall tas emot av högern.

Dessutom: Ett hjärta rött om ett bra alternativ till vårdvalet.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Bengt Nilsson, sosse sa...

Det är väl Filippa Reinsvält som är modern till Vårdval Stockholm, och är den som borde stå till svars för sin sk sjukvårdsmodell!
Och vad jag förstår så har hon ännu större ideer om att sjukvården i de södra delarna i Stockholm skall bedrivas enbart ur ett enbart kommersiellt företagsekonomiskt synsätt, helt utan landstingets ansvar, övervakning och insyn!
Jag anser därför att denna dam är en av de farligaste politikerna(?) i Sverige när det gäller att krossa och rasera vår välfärd. En välfärd som en gång gällde för att vara världsbäst!
Och att sen vara maka till en statsminister med liknande ideer får mig att känna stor rädsla och oro inför Sveriges välfärdsframtid.

Bengt Nilsson, röd gråsosse