fredag 16 juli 2010

Ska politiker eller "köksbordet" styra och ställa med familjelivet?

[uppdaterad] Regeringen Reinfeldt utfärdar nu ett dekret: "Var och en som från ett äktenskap vill separera underställs av staten påfordrat och obligatoriskt samtal utifrån en av lämplig myndighet fastställd samtalsmall". Typ. För egen del tycker jag att samtalsmodellen är viktig och att det görs därför att det handlar om barnens liv. Svenska kommuner har under lång tid haft oacceptabelt långa köer till familjerådgivning, något som sannolikt har stjälpt en hel del förhållanden som skulle kunna "räddas" med samtalsmodellen.

För egen del har jag inte några större problem med utspelet om det sker med barnperspektivet. Nu vill jag minnas att kristdemokraterna har haft en sådan reform på dagordningen under urminnes tider. Där var nog ursprungstankarna andra och i stil med: Det äktenskap som ingåtts är ett förbund med Gud och detta ska inte så lätt kunna brytas".

Men jag är otroligt nyfiken på alliansbloggarnas reaktion på förslaget. "Obligatoriska, av staten påtvingade samtal före separation. Jag vet att centern och Maud Olofsson talar om Cuba och Nordkorea när det gäller Apotek. Det talas om köksbord och "röda" som vill styra när det gäller vårdnadsbidrag. Vad är då detta? Men från överenskommelsen noteras också att KD inte har lyckats får "vårdbidragstvång" på kommunerna och inte heller något fördubblat dito. Ser att det inte verkar betecknas som något misslyckande för att frågan inte har varit på banan...Så viktigt och ideologiskt laddad är det tydligen inte ens för KD, trots ständiga överord mot (S) om familjepolitiken.

Uppdatering:
..efter en synpunkt..Vad jag ser i familjepolitiska rapporten används inte ordet "obligatorisk", det som var upphovet till detta något retsamma ::-) inlägg. DN-artikeln har med ordet "överallt" inklusive i "omröstningsfråga". Att tolka ordet "obligatoriskt" som frivilligt torde var ganska knepigt. Men med detta faller förstås en del av syftet som dock hade en allvarlig baktanke. Att i alla fall peka på att tal om att "Politik ska hållas borta- köksborden bestämma själva" inte är en ideologisk dogm som präglar ansvarsfulla politikers arbete. Möjligen anförde Ulf Kristersson sådanat "håll politiken borta-argument i de debatter vi hade som ungdomsförbundare. Men idagens DN säger han så klokt:

samhället ska lägga sig i hur vi tar hand om våra barn.

Och kanske framför allt: När "vi" inte tar tillräckligt väl hand om våra barn.

Mer
- Alliansens familjepolitik.
- Monica Green,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,