lördag 24 juli 2010

Den politiska bloggosfären i Sverige på frammarsch!

Idag postar Johan Ulvenlöv från Netroots Nation. I den första rapporten berättar han om Aaron Shaws forskningsrapport från Harvard Univ.
Enligt Shaws rapport kan vi konstatera att högern
-samarbetar mindre
-tenderar att köra sina bloggar enskilt
-uppmanar inte sina läsare att aktivera sig eller göra något
-har mindre djupanalyser i sina blogginlägg

Med den svenska bloggosfären i åtanke ser jag liknande mönster,
-färre samarbeten bland högerbloggare
-vi i svenska netroots ligger inte långt efter vår amerikanska förlaga nu
-vi är en del av svenska media
-vi är fler aktiva bloggare än någon annan aktör
-vi genererar fler nyheter än någon annan aktör
I det här inlägget låter jag Johans ord stå för framhävandet av NetRoots. Det är förstås jättetrevligt att tillhöra en framgångsrik nätsatsning, ett arbete som berättas mer om i den kommande boken. Men väl så viktigt är det för hela den politiska bloggosfären. De sociala medierna, inte minst bloggarna, flyttar fram sina positioner också relativt andra medier. Ett viktigt komplement, ja, men också påverkare av nyhetsflödet. Där är kanske inte främst som enskild bloggare som styrkan ligger utan, som Martina Lind så riktigt analyserade på TEDx, Almedalen, som grupp/kluster. Skrev nyligen sju punkter om sociala medier, som jag tror är viktiga områden att gå vidare med för att stärka de sociala medierna. Bloggosfären enligt Full Mental Straightjacket: Just till den bilden kommenterade Martina Lind de uppfattningar som sprids (utan faktaunderlag) om SD:s dominans i bloggosfären. "En gul strimma av förtvivlan..". (19.20 in i sändningen av del 1)


Martina Linds bilder över bloggosfären utifrån Politometerns statistik: Överst om att sjukförsäkringsbloggbävningen var framgångsrik, underst kommentarer om bloggosfären. Här S-bloggarna. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,