söndag 25 juli 2010

Sverige och den ekonomiska friheten 2010 och 2006


När
DN skriver om rapporten "Index of Economic Freedom" för 2010 avslutar man artikeln med:
De länder som har hög ekonomisk frihet främjar också politiska och sociala framsteg, i sådana länder ligger också den övergripande livskvaliteten på en hög nivå. Ekonomisk frihet korrelerar med fattigdomsbekämpning, samt med en mängd olika önskvärda sociala indikatorer och demokratiska styrelseformer, hävdar rapporten.
Rapporten skriver om Sverige:
With its economy open to global trade and investment, Sweden scores well in trade freedom, investment freedom, monetary freedom, and financial freedom. The overall regulatory and legal environment, transparent and efficient, encourages robust entrepreneurial activity. Banking is guided by sensible regulations and prudent lending practices. Monetary stability is well maintained, with inflationary pressures under control. The judicial system, independent and free of corruption, provides strong protection of property rights.
However, Sweden’s scores in fiscal freedom and government spending are among the lowest in the world. Although the corporate tax rate has been reduced and the wealth tax has been abolished, the overall tax burden remains large. The top income tax rate of 57 percent is one of the world’s highest. Total government spending is more than half of GDP.
Indexet ger Sverige en 21a plats, en liten förbättring sedan förra gången. När jag letar efter tidigare mätningar ser jag på wikipedia en utveckling från 2003. Den ännu längre utvecklingen från 1995 verkar i min amatörmässiga analys mer handla om utvecklingen före regeringsskiftet 2006 än att förbättringarna skulle vara en följd av detsamma. Då, 2006, en plats 19 och nu en plats 21 i en mätning som förstås bygger på en syn på ekonomi och samhälle där Adam Smiths idéer verkar vara utgångpunkten. Eller som DN beskriver det:
”När institutioner skyddar individens frihet, ger det ökat välstånd till alla.”
Annars noteras som ofta att Sverige har "a very burdensome income tax rate and a moderate corporate tax rate". Faktorn "Labour freedom" förefaller inte vara vinklad utifrån löntagarperspektiv. Rapporten noterar och jag läser det med medvetenheten om totalrankingen: "Sweden’s labor regulations are rigid. The non-salary cost of employing a worker is high, and dismissing an employee is costly and burdensome."

Jag känner förstås för modeller som tydligare väger in det som DN verkar hänvisa till. Att social trygghet ger höga poäng. Att minskade klyftor mellan grupper ger högre poäng. Att låg grad av fattigdom ger samma positiva utfall. Och jag antar att försämringen av plats från 21 till 19 mellan 2006 till nu kanske är en förhållandevis marginell rörelse nedåt. Åt ett sämre läge.


Oaktat det ska jag läsa alliansbloggarnas reaktioner med spänning. :-). Självklart alla, men är nyfiken lite extra på vad Kent Persson, Thomas Böhlmark, Edvin Alam, Fredrik Axelsson, André Assarsson, Mary Jensen och TokmoderatenHade tänkt (självklart!) nämna Mattias också men han har redan postat. Om än lite väl fluffigt skrivet. :-) Av netrootsbloggarna hoppas jag på fler tankar från exempelvis Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, Kristian Krassman, Peter Högberg, Peter Johansson, Kulturbloggen, Martin Moberg, Aurora Gullberg, Daniel Mathisen, Lena Sommestad, Anna Vikström, Alexandra Einerstam, Roger Jönsson, Viktor Tullgren, Ulrika Falk.  Och fler därtill!

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

5 kommentarer:

Erik Bengtsson sa...

The Heritage Foundation är en näringslivssponsrad nyliberal tankesmedja att jämföra med t ex Timbro. Nog för att det ser bra och "vetenskapligt" ut med siffror och index, men DN:s rapportering om rapporten från det "oberoende" institutet (som själva har rubriken "Conservative Policy Research and Analysis" på sin hemsida) är ynklig.

"Ekonomisk frihet korrelerar med fattigdomsbekämpning, samt med en mängd olika önskvärda sociala indikatorer och demokratiska styrelseformer, hävdar rapporten."
skillnad mellan korrelation och kausalitet kanske???
(jfr: http://super-economy.blogspot.com/2010/03/does-lack-of-economic-freedom-kill-you.html)

Jag tycker absolut att det är bra med säker äganderätt och sådär, men att Heritage driver en agenda och inte en "sanningens politik" torde väl vara klart.

Josef Boberg sa...

Den ekonomiska friheten i Sverige - för oss av vanligt fok = väsentligt flera än 90 % av medborgarna - har minskat med ca 50 % i Sverige under de senaste ca 30 åren (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” - så kan Du själv konstatera att det är så).

GRUNDORSAKEN till det är RÄNTEBLUFFEN - men har förstärkts av den sedan ca 30 år tillbaka förda BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken i Sverige, tyvärr tyvärr... :cry:

globaljuggler sa...

Om du tittar på kriterierna bakom ser du att det handlar i stor utsträckning om vilken lagstiftning, institutioner och regelverk som finns, snarare än långsiktiga effekter (som tillväxt etc... Inflation är ett undantag dock). Detta gör att vad en regering åstadkommer snabbt får ett genomslag i indexet. Det är således rimligt att tro att det som regeringen har gjort har påverkat indexet.

När det gäller placeringen på 19:e plats 2006 får man komma ihåg att då var det 157 länder som ingick i indexet. 2010 hade detta indexet vuxit till 179, dvs en ökning med 22 länder. En placering på 21:e plats av 179 länder kan alltså vara bättre än plats 19 av 157.

Om man bara tittar på länder i Europa låg Sverige på plats 13 2006 och plats 10 2010.

Och i faktisk poäng hade Sverige 2006 70,9 i overall score och 72,4 2010, vilket även det är en ganska rejäl ökning.

Enligt det här indexet tror jag nog man med fog kan säga att Sverige inte har varit friare tidigare (under de år som indexet har funnits förstås).

Sen ska man ju så klart ta det här indexet med samma grävskopa salt som med alla andra index.

Jocke sa...

Det nyliberalerna kallar ekonomisk frihet är lika lite verklig frihet som liberalern menar frihet i övrigt. Den starkes rätt att utöva sin frihet på den svages bekostnad.
I västvärlden råder ekonomisk diktatur där de besuttna styr över den skuldsatta befolkningen. Var ligger friheten i det?

Josef Boberg sa...

INGENSTANS - eller i vart fall ej alls där den borde ligga - så det så.