måndag 12 juli 2010

Hajvarning i Almedalen, bloggplats K31 och sociala medier som ett skandalernas eldorado?


Meltwater Buzz
har studerat Almedalsveckan i de sociala medierna. I analysen tolkar DN att "Skandalerna dominerade på de sociala medierna under Almedalsveckan". Littorin och Gudrun Schymans brända pengar toppar. Tre gånger så många inlägg i år som tidigare.

Summeringen fick mig redan tidigt i morse att sätta mig för att skriva ett inlägg. Jag räknade i hast till 33 egna inlägg under Almedalsveckan. Av dessa är ett om Littorinaffärens första del, dvs jag öste visst ovett över medierna sätt att hantera Littorins vårdnadstvist. Veckan gav sedan skäl att "något nyansera det tidigare skrivna", för att uttrycka det milt. Men borträknat "pengabränningen" så blev det nära 30 inlägg om andra saker än "skandalerna", inlägg som var mitt sätt att försöka spegla delar av veckan.

P1.s
Malin Crona skriver med rubriken "Avgörs valet 2010 i de sociala medierna?" en sammanfattning av veckan med 83 (!) seminarier om sociala medier. En del på det nu ganska trista temat om "hot" osv. Redan där kom jag av mig i skrivandet. Snubblade in på webbsändningen från Makthavare.se med temat "...gäspning eller turbo". Ett seminarie jag förstås borde ha gått på och som den som ser det efteråt inser har mycket att tillföra till debatten. Sen satte tankarna igång, trots den värme som tog över styrningen av kvarvarande hjärnceller.

här efter Almedalen känns temat "sociala medier" så stort och så positivt men också så fullt av olika möjligheter att skära och analysera. Ett område som verkar kunna inrymma allt: kärlek, hat, jobb, fritid, professionalism, noviser, seriositet, näthat, stora, små och hyllande och nedgörande. Just idag en känsla av att ämnet nästan fyller alla mänsklighetens karaktärsdrag av positivt och negativt.

I boken Politik.2.0 skriver Brit Staktson om vad de sociala mediernas "diamant" - bloggen - är för något. Ett eget personligt publiceringsverktyg. Där som på många andra ställen går Brits budskap ut på att ta tillvara de sociala medierna i politiken som ett sätt att genom bidrag från "gräsrötterna" / väljarna" får ett bättre beslutsunderlag. Detsamma som enskild förtroendevald. Det är i dialogen som saker växer fram och formas som annars inte skulle komma fram. Vi lever också i en tid att det politiska system som tycker sig kunna välja bort de väljare som finns i de sociala medierna kommer att vara stora förlorare. Nya växer fram och tar mark om inte politiken idag fattar bredden och vidden. Eller, med Brits ord, att nätet förstärker och gör den politiska dialogen oberoende av tid och plats. Och rådet till partierna är att fundera över vad i nätet gör att jag kan sköta mitt uppdrag bättre och en viktig slutsats:
 "Om inte de traditionella partierna förstår de sociala medierna så kommer det nya partier.. kanske inte om fyra år men om åtta år. De måste förstå att den aktiva medborgar dialogen måste ske i de sociala medierna, inte bara utanför Konsum kl 14 och i valstugan"
Det demokratiska perspektivet på sociala medier är så stort och brett men jag nämner också det som ligger i Brit Stakstons resonemang och vision, som också Erik Laakso tar upp både i inlägg , i Politik 2.0 och under ett av seminarierna jag lyssnade på. De sociala medierna som en del i kontakten mellan lokala politiker och de som bor i den kommun man "styr över" / är förtroendevald i . "Lär känna din politiker - bygg relationer". Här vet jag att jag ofta har en slagsida åt inlägg med rikspolitiken. Men har ambitioner att ändå bli en bra huddingebloggare utifrån mitt uppdrag som fullmäktigeledamot och en bra sjukvårdsbloggare utifrån landstingsuppdraget. Allt kan bli bättre.

Tänkt om alla kunde vara som Brit Stakston. Visserligen säger i Brit i seminariet nedan att hon nu "backar undan". Hon själv, Jocke Jardenberg och andra har röjt väg, visar på lämpligt färdsätt. Nu, säger Brit, "är det upp till er". Almedalen med 83 seminarier om sociala medier, kanske de sista i historien. Möjligen är det om fyra år som att ha kurser i mobiltelefonerande. Jag tror själv att det kommer att vara som skrivarkurser är idag. Så viktigt.

Nu är inte alla som Brit. En del är snarare med drag åt det motsatta. Men det är väl med sociala medier som med all annan mänsklig verksamhet och relationer. Jag tar bloggaren Carina Boberg (fp) som utgångspunkt därför hon har en reaktion som jag också har känt av tidigare: Bloggosfärens ursprungskungar som ibland är snabba att döma och inte sällan döma ut bloggare som nu finns på nätet. (faktiskt sällan förekommande att bloggosfärens "ursprungsdrottningar" har samma utdömande kommentarer..

Efter ett seminarium i Almedalen som jag också bloggade om, inte minst om den envetna fokuseringen på att debattera länkningar eller ej, topplistor eller ej osv, skriver Carina om rätten att skriva blogginlägg även om man är "småbloggare" och inte är insatt i alla tekniska detaljer. "Rätten att skriva", dvs yttrandefriheten, borde väl just i bloggosfären varar självklar? Carina har förstås helt rätt. Men här finns en "motrörelse" mot de som vill och driver på för att de sociala medierna ska kunna användas i det offentliga samtalet. I alla fall i den del som rör "etablerade partier". Och i alla fall om det gäller S-märkta dito. Kanske en överdriven känsla. Men lite av detta ligger det i tal om "megafoner" och annat. Jag vägrar själv acceptera den typen av gränser för det fria ordet. I det sammanhanget hyllar jag gärna Martina Lind och Politometern som med entusiasm har fokus och lyfter fram det politiska bloggandet.

Detta om temat "Demokrati". Ett tema som möjligen kommer i skymundan i det jag har tagit del av från Almedalsveckan är relationen "nya medier" i förhållande till "gamla medier". Bloggar som inte bara kan ses som ett "personligt publiceringsverktyg", inte bara för att utveckla väljardialog utan också som ett viktigt redskap att ge egna perspektiv och reaktioner på det "gammelmedierna" tar upp. Om detta tema kommer NetRoots bok i augusti att handla. Det känns också angeläget för mig eftersom jag nog har ett visst fokus på att kommentera ledarinlägg. Inte minst från vännerna på Svenska Dagbladet.

En avslutande kommentar, nu när detta drar i väg. Framtiden för de sociala medierna, det är jag helt övertygad om, är mycket ljus! Det gör att skolan måste använda sociala medier och ge eleverna spetskompetens i användningen av dessa. Om det handlade ett annat av Almedalsseminarierna som jag tänker följa upp på "hemmaplan" i Huddinge. Kanske också en sak där vi, över partigränser och kanske över hela landet, kan jobba med sociala texter för att formulera förslag som landets kommunpolitiker borde jobba med.

...och så,
rubrikens hajvarning. En höjdpunkt varje morgon var JMW:s sändningar (Sociala medieakuten) med Brit Stakston och Joakim Jardenberg som programledare. Hashtaggen på twitter blev självklart #sma, något som tydligen visade sig vara "hajvarning" på ett sydostasiatiskt språk. Ett folk som inte alltid verkar ha uppskattat svensk gerilla-TV i samma forum...

Under Almedalsveckan fanns de rödgröna bloggarna i hamnen, i det rödgröna "högkvarteret". De mer borgerligt sinnande bloggarna belägrade Hästgatan 12,under namnet Bloggplats H12. Själv hade jag tillgång till båda dessa två men blev mest fastnaglad vid en helt annan: Bloggplats K31 blev min bas, med kaffe, fungerande internet, gräsmatta för inspirerande solpaus, sängplats för sömn, kök och ständigt närvarande särbo. Tror att detta överglänste båda de andra bloggplatserna...
'

Andra inlägg om sociala medier i Almedalen:

- Eget inlägg. "Almedalen och de sociala medierna - Hur blev det?"
- Postning efter deltagande i seminarier om bloggarnas makt...
- Postning efter mitt morgondeltagande i "gerilla-TV:" Sociala medieakutens sändningar..
- Erik Laakso: "Kan sociala medier bli mer än en gäspning i politiken?"
- Emma "Opassande" men sin summering av veckan.
- Almegabloggen om bloggplats H12.
- HBT-sossen ser tillbaks..
- Eva-Lena Jansson om Almedalsveckan..
- Helene Sigfridsson om "årets lobbyistintervju"
- Peter Högberg om "sin Almedalsveckan".
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Fredrik sa...

senkommen publicering av

http://fredrik.vartsollentuna.se/2010/07/11/almedalens-olika-skeenden/

Fredrik i Sollentuna

Peter Andersson sa...

Håller nog med dig i stort, även om 19.000 lyssnade på tal, det sprids till betydligt fler och något iaf över sociala medier. De 1400 seminarierna inte att förglömma. Men visst är det trist när helhetsbilden blir "öken", som det måhända blev...

pa