måndag 19 juli 2010

En klyfta som gör pensionärer förbannade


källa: Riksgälden.här och r.
Brännpunkt skriver Mona Sahlin och Ingvar Carlsson om de klyftor som växt i beskattningen mellan löntagare och pensionärer. I den diskussionen tror jag att en del hamnar fel, så tillvida att man lyfter själv skattesänkningarna som huvudbudskapet. Så tror jag inte att avsikten är. Däremot att angripa den växande klyftan mellan olika grupper. IC / MS skriver: 
Klyftorna mellan människor ökar. Efter snart fyra år av borgerligt styre betalar en normal pensionär omkring 700 kronor mer i skatt varje månad. Barnfattigdomen når idag rekordnivåer. Arbetslösheten är hög.

Detta sker samtidigt som den procent av befolkningen som tjänar över 1 miljon kronor om året får lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket tillsammans. Totalt har skatten sänkts med närmare 100 miljarder. Detta har i stor utsträckning finansierats med lån och nedskärningar.
En som invänder, så här direkt på morgonen, är centerns Anders W Jonsson som bloggar om det han ser som felaktigheter i artikeln. Han invänder mot beskrivningen om budgetsaldo och statsskuld, något som det jag ser hos Riksgälden är svårt att förstå.

Den tredje invändningen handlar om beskrivningen att 25.000 jobb har försvunnit i välfärden. AWJ gör som Almega tidigare har gjort: hänvisar till att de "förlorade jobben" i välfärdssektorn i stället är jobb som varit offentliga men nu är offentligt finansierade men i privat sektor. Mot detta står den redovisning, om än med osäkerhetsvarning, som riksdagens utredningstjänst har gjort med underlag från SCB. Där gäller antalet som jobbar i välfärdssektorn inte alls bara offentligt anställda. De uppgifterna har jag inte sett bemötta.

Det här är ju stickspår. Det egentliga budskapet handlade ju om att pensionärerna behandlas annorlunda i skattehänseende än löntagarna och att skillnaderna växer. Det är nog så man ska läsa artikeln.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Pensionärer säljer sina radhus eller egna hem efter 30-40 år, ofta till barnfamiljer, och köper en mindre underhållskrävande bostadsrättslägenhet. Den fastighetsskatt de betalade innan försäljningen var drygt 6000:-, men likt en retroaktiv fastighetsskatt kan de som bostadsrättsboende behöva betala drygt 16000:- årligen i skatt på uppskjuten reavinst. Borg vet att beskatta boende och missgynna pensionärer samt minska rörligheten på bostadsmarknaden.

Anonym sa...

hej

SKL gör bedömningen att det försvunni 24 000 jobb i den skattefinansierade välfärden det senaste året i välfärden, ink privatiseringar etc.http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fredrik-reinfeldt-far-med-osanning_4941287.svd

Alexander sa...

Peter

Pensionärerna har LÄGRE skatt i dag än under er regeringstid....

Peter Andersson sa...

anonym x 2: viktiga kommentarer!!

Alexander: jag eller andra talar inte om skatternas utveckling utan om relationer mellan löntagare och pensionärer...

pa