tisdag 20 juli 2010

Det våras för högern?

Svenska dagbladets ledarsida är nog mest glada men ändå lite bekymrade. SvT:s mätning talar om väljare som lutar mer åt höger än vänster. Samtidigt framhålls att det inte är där som valet vinns. En stor grupp påstås definiera sig som mitten och där finns de potentiella vinsterna att hämta. Nu är det väl knappast någon ny kunskap som presenteras. Jag tittade på valundersökningen från 2006 som har ett diagram över utvecklingen. Möjligen borde utvecklingen ha kunna förutses. Eller?

Att "arbetarrörelsens barn" börjar rösta höger när de fått det bättre av arbetarrörelsens politik är en "sanning" som funnits länge. Dilemma också måhända. Skulle politiken kunna ha en annan inriktning enbart utifrån målet att behålla väljare? Självklart inte. Därmed uppträder också den politiska paradoxen: att dessa "arbetarrörelsens barn" som utvecklad medelklass vänder sig till partier till höger som sedan demokratins födelse har röstat nej, nej och åter nej till de reformer som har "lyft barnen".

Det är historia. Valet 2006 möter väljarna partier som själva har flytt från sin historia, accepterat socialdemokratins bärande idéer i retoriken och nu vill fortsätta leda landet genom att ligga så nära "originalet" som möjligt. Kanske är väljarkårens uttryck för höger inte en politisk varudeklaration på djupet utan mer en känsla att höger är begreppet som ger kontrast mot de rödgröna och att det marknadsledande partiet, moderaterna, i den bilden ligger "höger om" men är mitten. I retoriken. Där närmar jag mig ämnen som jag skrivit spaltmeter om. Hur Reinfeldts förnyelse mer handlar om "tidsperspektiv" än att partiet har gått till vänster.

Den interna debatten i socialdemokratin tenderar att ha inslag av "vi har gått till höger-analyser" när opinionen går nedåt. Beskrivningen av väljarkårens position kan väl där vara ett värd att minnas för alla debattörer. Men borde inte det i så fall ha lagt ett mycket god jordmån om det nu skulle vara så att "högervridningen" har ägt rum? Med den historien att vara stolt över skulle partiet därmed traska efter väljarna? Möjligen är det mer av att (S) som parti är ett "verklighetssynens parti" som utgår från hur det samhälle som är nu ser ut. Det innebär inte att värderingarna har flyttas men att verktygen kan och måste se annorlunda ut på en del områden.

Om nu väljarna är "höger" i själ och hjärta får väl framtiden utvisa. Är höger detsamma som "lägre skatt" och vissa grupper av väljare är glada för mer i plånboken? Möjligen har man dragits i den riktningen. Är "höger" det som jag tala om i ett par inlägg: synen att politiken ska hålla sig borta, att klyftor är bra därför att det skapar drivkrafter, att sämre trygghet ger fler jobb och allt det där andra tankegodset från höger, då tror jag inte på det. Än så länge kan retoriken vara välljudande vänster. Men samhällsförändringarna kommer inte att gå att dölja med pladder och jag är inte helt säker på att väljarkåren i stort gillar den färdriktningen.Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Christer sa...

Alliansen är mer än bara lägre skatt. Särskilt mycket lägre skatt var det ju dock inte om jag får säga det själv.

Däremot handlar det mycket om människovärde och frihet. En effektiviserad offentlig sektor. En offentlig sektor där chefpositioner tillsätts efter kompetens och inte om man är Socialdemokrat.

Helt enkelt ett mer konkurranskraftigt Sverige som kan stå sig mot omvärlden. Jag röstar blått för att Alliansen är det block som jag tror bäst kan driva Sverige framåt.

Anonym sa...

Re: Christer.

Uppenbarligen känner du inte till den offentliga sektorn. T.ex. har de nordiska länderna, som haft en offentligt organiserad tandvård världens bästa barn- och ungdomstandhälsa. Det finns många väl organiserade funktioner i den offentliga sektorn. Väl organiserad och vinstgivande var även tidigare apoteksverksamhet. Nu styrs apotekskedjorna av pekuniära intressen som missgynnar de patienter, som behöver få kontakt per telefon. På apoteken svarar man inte så länge det finns kunder i "butiken". Är det vad Hägglund kallar utökad service?
Numera är apotekens samhällsansvar noll.
Alliansen har "lekt affär" med våra gemensamma tillgångar alltför länge och bör lämna skutan snarast innan de demolerar samhället ytterligare med sitt geschäft.

Christer sa...

Till Anonym,

Kan du redan idag säga att Apoteket är ett misslyckande, det tro jag är lite förhastat?

Det är inte för intet som den offentliga sektorn kallas för den ofantliga.

Titta på vårdvalet, har inte det gjort vården bättre i Stockholm? Vad du än svarar så visar undersökningar att Stockholmarna tycker det.

Är barntandvården sämre idag än för fyra år sedan?

Vilka gemensamma tillgångar är det du pratar om, Vin och Sprit? Jag tycker inte att staten ska äga ett spritproducerande företag.

Socialdemokraterna gjorde gott fram till 60-talet men sen har det skenat. Idag finns ingen verklighetsförankring och när man nu tvingats in med V så är man fjättrad i en riktning som på inget sätt kan leda till något positivt.

Till sist är det dock väljarna som bestämmer, väljare som du och jag. Eftersom vi lever i en demokrati så kommer majoriteten att bestämma. Vinner Alliansen så ökar mina chanser som företagare, jag har en större drivkraft att ytterligare utveckla mitt företag och anställa fler människor än jag har idag och på så sätt förbättras välfärden för att staten får in mer pengar. Jag hjälper de som behöver hjälp, jag göder dock inte folk som den där göteborgaren som nyligen fick tre års fängelse.

Anonym sa...

Den goda barn- och ungdomstandhälsan som byggdes upp främst under 1900-talet kan naturligtvis inte raseras på fyra år. Du blottar din okunnighet om biologiska fundament. Vad jag ville få fram var att den organiserade "folktandvården" i de nordiska länderna har skapat världens bästa barn- och ungdomstandhälsa. Den kommer naturligtvis på sikt att kunna raseras när geschäftet visar sitt fula ansikte och det inte längre är lönsamt att behandla alla barn- och ungdomspatienter.

Apoteket har redan försämrad telefonservice och hindrar läkare och patienter att nå apoteken. Man svarar inte så länge det finns kunder i "butikerna". När något "blivit fel" kan man ju faktiskt vilja reda ut det med apoteket. Vidare har din personliga integritet försämrats i.o.m. de nya apotekskedjorna. Den personal du möter i en apotekskedjas telefonväxel kan begära ditt personnummer om så för att svara på en allmänt ställd fråga. Vips har dessa för dig totalt okända människor tillgång till data över vilka apotek du besökt och vilka mediciner du har förskrivna. Så vill inte jag ha det. Jag vill att dessa uppgifter ska hanteras PÅ apoteken.

Du skriver att det blir så bra för dig som företagare om Alliansen regerar vidare. Varför har det inte redan blivit det? För att Olofsson gjorde det dyrare och krångligare att vara småföretagare?

Känner du till Borgs straffskatt på ändrat boende? Om dina föräldrar vill sälja sin bostad efter en trettio år när de blir pensionärer för att skaffa sig ett enklare boende, kommer deras boendekostnader att skjuta i höjden. En fastighetsskatt på 6000:- kan lätt omvandlas till en skatt på uppskjuten reavinst på 16000:- eller mer årligen. Denna straffskatt ska betalas livet ut om Borg får fortsätta att bestämma. Denna straffskatt motverkar cirkulationen på bostadsmarknaden. Cirkuklationen har redan förstörts av Odell genom att ta bort subventioner till byggande av hyresrätter, men sedan två år tillbaka är det även än svårare för barnfamiljer att uppfylla sin dröm att få en gräsplätt och få bo "på marken".

Till sist. Du skriver att vårdval Sthlm är uppskattat. Av vilka? Av de som är hart när friska, men söker för obetydlig åkomma? Hela styckeprissystemet byggde på att det inom Vårdval Sthlm var ekonomiskt fördelaktigt att ägna sig åt de minst sjuka! Du vill inte att en man i Göteborg ska missbruka vår gemensamma sektor, men du vill att moderata politiker ska öppna upp för ett system finansierat med skattepengar, som missbrukar vårdens kompetens och prioriterar de patienter som minst behöver den?

Peter Andersson sa...

Anonym. tack för kommentaren.

Christer. När det gäller vårdvalet är det knappast märkligt att patienterna är glada i de stadsdelar o kommuner som fått del av nyetableringarna (och där var utbudet redan före vårdvalet ganska gott)

Har tidigare bloggat om vår (hälso- och sjukvårdsnämndens) förvaltnings siffror som visar att den positiva utvecklingen när det gäller stockholmarnas upplevelser av vården, som tillgänglighet och förtroende) har pågått länge.
http://peterlandersson.blogspot.com/2010/07/utvardering-av-vardval-visar-himmel.html

pa