onsdag 22 april 2009

Sveket!

Nästan i det tysta har Reinfeldts regeringen tassat bort från ansvaret för viktiga satsningar på infrastruktur. Inte minst gäller det Stockholmsregionens viktiga investeringar för framtiden. I dagens SvD kommer den nyhet jag har befarat länge och skrivit blogginlägg om: Det blir rött ljus för många av de satsningar på spårbunden kollektivtrafik som så väl behövs. För exempelvis Södertörn är satsingen på Spårväg Syd struken under planperioden. Det är ett stort bakslag för en av de regionala kärnor som är så viktiga för tillväxten men också för att tillväxten ska komma hela länet tillgodo. Där är kollektivtrafiksatsningar avgörande. Beskeden nu innebär försämrade utvecklingsmöjligheter.

Regeringen flyr inte bara från ansvaret när det gäller spårbunden trafik. Också på vägsidan vill man helt plötsligt att kommunerna ska vara med och betala. Ett sånt exempel är Södertörnsleden som under 20 år har planerats, har färdigställts i en etapp och som nu (helst) ska bli helt klar. Då plötsligt ställs kommunen inför mycket kraftiga investeringsbehov, på något som i grunden är ett statligt ansvar. Över en halv miljard är "önskemålet" att Huddinge kommun ska lägga upp i investeringskostnad för Södertörnsleden. Så riskerar Reinfeldts regering inte bara angelägna trafiksatsningar som är viktiga för företagen, för jobben och för att trafiken ska flyta smidigt i regionen. Uteblivna investeringar i kollektivtrafiken är också en broms på det miljö- och klimatarbete som faktiskt är en överlevnadsfråga. Underkänt, Reinfeldt!

Läs fler bloggare, tex Svensson, Yimby,
Läs mer på Lasse Dahlbergs hemsida.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,