torsdag 16 april 2009

Regeringsombildning och jobbkris

När det politiska Sverige ägnar tid och kraft åt att sätta sig in i regeringens vårbudget ser jag något förvånad att det finns tid för annat i regeringspartierna. Mitt i den viktiga debatt om hur jobben ska kunna bli fler, hur utanförskapet ska bekämpas och välfärden bevaras, ja då gör regeringspartiernas egna riksdagsledamöter utspel av mer experimentiell art. Tänker förstås på Fredrik Federlys utspel om att ombilda regeringen. De tankar som förs fram är att moderaterna är alltför dominerande i regeringen. Därför ska Federlys eget parti få fler ministrar.

Själva tanken att starta en regeringsombildningdebatt dagen efter ett av de viktigaste dokumenten en regering presenterar är väl i sig absurd. Om man nu inte vill göra utspel som avleder uppmärksamheten från något obehagligt förstås. Är det så har jag full sympati.

Nu lär det inte vara så. Federly har deklarerat att det var ett test av de nya sociala mediernas genomslagskraft. Om dagens skämt eller test är relevant för att påvisa bloggmakt eller facebooks opinionsbildande roll får andra bedöma. På något sätt verkar ändå Federly ha ett alltför svagt självförtroende i sin roll som parlamentariker. Hur kan man tro att det inte uppmärksammas om man är centerledamot i riksdagen och kräver att den egna statsministern sparkar ministrar?

Men ok. Detta är centerns och alliansens problem. Just nu är Federly av med sin riksdagsplats, om man ser till opinionsläget. Men visst behöver politiken personer som märks, som gör det annorlunda och hittar andra sätt att kommunicera politik. Det behöver Sverige mer av. Om timingen för testet kan man däremot har mycket stora invändningar. Federly borde vara fullt upptagen med massarbetslösheten, med välfärdskrisen och jobben. Det är trots allt de frågorna som har gjort att han sitter där han sitter. Och med möjligt undantag för första april borde man kunna lita på att utspel från ledamöter av Sveriges riksdag är seriösa. Vi talar faktiskt om dem som har förtroende att styra landet!


Eva-Lena Jansson bloggar,. Det gör också Anna, Jonas Morian, Fredrik Axelsson, Kent Persson,
Kristian Krassman, Röda berget och fler på Knuff.
Berättat i Svd, Svd 2, och DN.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,