fredag 10 april 2009

Funderingar om ett statsministerpar och en alldeles för billigt såld skola...

Att synen på moral, rätt och fel, gott och ont kan skilja mellan människor, är möjligen en del av mänskligheten. Men att lagar inte innebär samma rättesnöre för politiskt valda i ett land som Sverige är djupt oroväckande. Att Wanja Lundby Wedin fick ta hela det mediala drevet i AMF Pensions-skandalen, inte Svenskt Näringsliv, är ett exempel på det första. Det andra illustreras nu med fallet om Tibble gymnasium i Täby. En skola som privatiserats på ett felaktigt sätt och helt tydligt utifrån rent politiska syften: oavsett allt annat SKA kommunal egendom säljas till andra. Oavsett kvalitet eller kostnader SKA privata inslag öka. Oavsett om köparen är nära väl så SKA affären genomföras.

För lite drygt två år sen var det aktuellt att skriva blogginlägg om Tibble gymnasium i Täby. I dagarna har kammarrätten levererat sin dom: försäljningen har gjorts till underpris, slår man fast. Hela denna härva, som inte bara handlar om Tibble utan också om andra märkliga avknoppningar i just Täby, har med några få undantag passerat förbi i det tysta i nationell media. Inte i Täby där en bastant majoritet av elever, personal och föräldrar har protesterat. Täby har också använts i den politiska debatten för att synliggöra vad som händer. Uppdrag granskning gav oss hela affären i några repotage.


Däremot har varje del i Täby-härvan
som har kopplingar till Fredrik Reinfeldt eller Filippa Reinfeldt försvunnit ut i det tomma. Att statsministerns förre
kampanjledare fick köpa skola av paret R var en mycket graverande uppgift i granskningen. Om detta ville Filippa Reinfeldt inte uttala sig. Täby som kommun har ju varit paret Reinfeldts "gods" på något sätt. När man nu har lämnat detta för uppgifter för hela nationen, i Filippas fall också för Stockholsregionen, borde allt fram i ljuset. Jag saknar fortfarande en ordentlig granskning av statsministerns ansvar i alla turer? Vilken roll har han själv haft i de affärer som har belysts? Hur ser alla kopplingar och kamratband ut i alla affärer? Hur har paret hanterat den gemensamma egendomen i Täby med bland annat överföringar till andra ägare? Och så detta fastställda lagbrott när det gäller Tibble? Är jag ensam att fundera vad det är som känns riktigt skumt med det som händer och sker i Täby?

Läs också Kristian Krassman, Anders Löwdin (Arvid Falk), Alexandra, Nemokrati,
Aftonbladet här.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,