söndag 12 april 2009

Fortsätt blogga!

Bordet är uppställt. Materialet utlagt. Flaggorna som signalerar att partiet vill prata med dig - väljaren! Eller det mer traditionella: de röda fanorna i bakgrunden, den bärbara högtalaren på "On": här ska talas till folket". Eller: det "öppna mötet" i den socialdemokratiska föreningen med riksdagsledamoten inbjuden. En krets av 12 personer som sedan 1967 har utgjort kärnan i föreningen, ordnar ett i raden av möten med i stort sett samma deltagare.

Diskussioner om vilka metoder och aktiviteter som är bäst för partier och politiker att samtala med folk om politik måste alltid göras med respekt för de som varit aktiva länge. Men samtidigt måste man kunna utvärdera, dra slutsatser och förändra i takt med tid och samhällsutveckling. Ibland har partier, i alla fall mitt eget, varit alltför sena att göra detta. Det gäller nog inte graden av aktivitet på nätet; Där är vi ganska långt framme.

Genom bloggar, hemsidor och andra nyare sociala medier knyts band med väljarna, på ett eller annat sätt. Det är en viktig del av demokratin, ja en förutsättning. Oftast får politiker höra att de alltför lite försöker prata med "vanligt folk". När några försöker använda bloggen som en kanal får de negativa rubriker också för det. Därför blir DN:s utskåpning av riksdagsledamöternas bloggar ganska trist. Säkert kan tekniken i bloggandet bli bättre. Ledamöter och andra kan med all säkerhet blir mer slagkraftiga i sitt bloggande. Men rätt utnyttjad, av både politiker OCH väljarna själva, är bloggen en stor potential till värdefull direktkontakt.

Det finns ytterst få signaler i vårt samhälle som tyder på att politiker har kommit för nära sina väljare. Fler brukar tycka tvärtom. Frågan är om man inte kan se det som en skyldighet för en vald företrädare för Sveriges folk att använda alla medel som finns tillgängliga för väljarkontakter. Bloggen finns!Bloggar om detta gör bl.a. , Det progressiva USA, Kulturbloggen, Kristian Krassman, Kent Persson, Svensson, Åsa Westlund, Monica Green,
Läs mer i Svd, Jonas Morians bloggningstips på Newsmill, Expressen om vikten att "Pinga",

Intressant?

2 kommentarer:

Markus Blomberg sa...

Men varför skulle man vänta sig att DN skulle fatta grejen?

Självfallet väljer de att försöka visa på hur bloggarna är marknadsföringsmässigt ineffektiva (och gör så genom ett löjligt ovetenskapligt verktyg: antal kommentarer) istället för att försöka förstå den demokratiska potentialen med att politiker tillgängligör sina resonemang och sig själva.

Precis som i många andra frågor bör kanske våra riksdagsledamöter här anstränga sig för att inte ta DNs björnkramartips till sina hjärtan...

Anonym sa...

Dom borgerliga partierna kanske känner sig hotade. För mig är det de bästa sättet att skaffa mig kunskap om det politiska. Och kunna se hur snedvridet det blir när media i stort är högerstyrd och att där få någon jämvikt och komma ut med sitt budskap blir ju svårt för dom röd gröna. Bloggen kan ju inte dom borgerliga styra över och då kanske det blir ett hot.

Arne