söndag 12 april 2009

En talskrivare får sparken

Ska lyssna på Wanjas första maj-tal i år, först i Sumpan, sen i Stockholm. En sak är klar: skulle LO:s ordförande hålla ett första maj-tal enligt tidningen Expressens modell så skulle talskrivaren få sparken. Nej, inte främst på grund av det som står där. Visst kan någon del av talet ägnas till självkritik. Visst kan Wanja erkänna att fackens arbete i styrelser måste ses över och förbättras, utifrån rollen att man företräder löntagarna. Visst kan hon nämna att AMF-styrelsen kunde avstått från att trassla in sig i det privata näringslivets bonus-sörja. Gärna lyfta fram att näringslivets folk och styrelseordförande i AMF knappt fått en ledarmening emot sig.

Tidningen Expressen tycker att LO-ordföranden ska nämna en massa ofördelaktiga karaktärsdrag hos vissa statsråd. Gör inte det! Det är kritiken av politiken, kritiken om den felaktiga färdriktningen för Sverige, som ska ha "däng" i talet. Bygg talet på värderingar. Berätta om socialdemokratins drömmar om framtiden kopplat till konkret politik! Det finns ingen anledning att låta förnyelsepratet leda till att vi rensar ut grundläggande värderingar som rättvisa, jämlikhet och solidaritet ur talet 2009. Utvecklingen i Sverige kräver mer av det!

Jobben först! En betydande del av årets första maj-tal måste helt enkelt handla om jobben. Finanskrisen har lett Sverige in i en jobbkris där massarbetslöshet hotar, också enligt finansministern. En jobbkris som ökar kostnader, ökar utanförskap och bidragsberoende. Oundvikligt slår jobbkrisen sen mot välfärden. Arbetslösheten kostar! Här finns det ingen som helst anledning att inte tala om andra.

Den regering som styr landet ska ha kritik för att man fick förtroendet på jobben och minskat utanförskap när verkligheten nu går i rakt motsatt riktning.
Men ge också alternativen konkret: Över hela landet läggs goda idéer och kloka förslag från socialdemokrater som de som styr borde ta till sig. Det handlar om fler jobb, förstärkt utbildning och om att stimulera företagande. Det handlar om att hålla uppe hushållens köpkraft och att undvika arbetslöshetens kostnader.

Därefter kan Wanja gå vidare i talet. Med fler jobb får vi råd att fortsätta satsa på välfärden. Sjukvården, skolan och äldrevården som är god, men som har brister som kräver resurser. (före sänkta skatter) Just där kan det passa med ett avsnitt som visar hur klyftorna ökar i Sverige när moderaterna styr. Sen är det hög tid att Wanja tar sikte på den 7 juni.

Visa hur viktigt för jobben, för miljön och för ett tryggt Europa det är med fler socialdemokrater i EU-parlamentet. Visa hur Europa tar täten i klimatarbetet och samtidigt går före när det gäller internationell solidaritet. För oavsett hur vi kan kritisera den förda politiken här i Sverige har vi det ändå ganska bra jämfört med stora delar av världens befolkning. Att belysa det i ett tal på Första maj är faktiskt viktigare än avböner och avgångsmeddelanden efter snurriga bonusbeslut.

Intressant? Läs även andra bloggares på Knuff och deras åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

läser du mogis.se eller stinalee.se blogg?