måndag 6 april 2009

Seger för vanlig, hederlig föreningsdemokrati

Att Wanja Lundby Wedin fick LO-förbundens fortsatta förtroende (läs här, här och här) är inte bara viktigt för att hon är en duktig LO-ordförande. Det ligger ett stort demokratiskt värde i att föreningslivets demokratiska spelregler följs. Just så: demokrati handlar om att de regler och stadgar som medlemmarna, direkt eller kanske vanligare genom ombud, har bestämt ska gälla. I andra partier är näringslivet förebilden. Ledaren har VD-roll som sparkas efter mer eller mindre övertänkta processer av styrelsen. Det verkar som om LO-förbunden - som ju rent formellt faktiskt är LO! - har lärt av läxan och tagit initiativ till en renodling av uppgifter och prioriteringar av samhällsförändrande arbete utifrån medlemmarnas perspektiv. Det internationella arbetet som prioriterat inte minst för att slå vakt om kollektivavtalen.

Och så den tredje uppgiften som så tydligt avslöjar varför borgare skäller som bandhundar och varför borgerlig press skriker sig hesa: LO-ledaren ska fortsätta prioritera det facklig-politiska samarbetet med socialdemokratin. Måhända är det just den punkten man har sett som viktigast att bryta. Att göra facklig-politisk samverkan till en fråga om vanligt dagsslit kring vardagsfrågor. Att bryta det som är det unika med just samarbetet LO-SAP: synen på vilket samhälle man vill se, värderingsgemenskapen som drivande och långsiktig kraft i politiken.

Morgonens borgerliga ledarsidor kommer att vara sura som ättika över en missad chans att få jubla över arbetarrörelsens svårigheter.

Läs också Erik (även om jag faktiskt har något annan syn på detta :))
Perspektiv på frågan av Ewa. Anna är som jag f-ad på medias vinklingar. P. Swedenmark frågar sig om väljarna sluter upp bakom beslutet (?). Bra kommentar ger Krassman.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Nemokrati sa...

Tyvärr tror jag att röstsiffrorna kommer att sjunka dramatiskt för S - särskilt som flera tunga fackförbund var emot att ge fortsatt förtroende och sveket med Lissabonfördraget är oförlåtligt och svårreparabelt.

Det här ger nytt bränsle åt missnöjda väljare att söka sig till populism och det är en verkligt farlig utveckling.

Jag förstår inte varför ledningen skall skyddas till varje pris.

Dessutom är de här ersättningarna som betalats ut och även läste jag om Wanja Lundby-Wedins göranden i samband med sådana i Folksam med enormt höga ersättningar och pensionsavtal.

Det är inte ok.

Jag tycker att ledningen både inom SAP och LO måste bytas ut - och framför allt mot några som försvarar löntagares rättigheter och inte hjälper till att demontera dem - som skedde genom att man godkände Lissabonfördragets ratificering. Det är ett svårt svek mot alla ideal.

Hade behövts andra ledare inom S och LO nu när SD är på väg in i riksdagen. Fruktansvärt.

Jag tror det här var ett dåligt beslut som kommer att visa sig i röstsiffrorna för S markant.

Varför inte släppa in fler som Anna Hedh som är EU-kritisk till exempel och får många personvalskryss. Och när det gäller LO-förbunden så finns det många där som är bra - och som är mer trogna just den värdegrund som du pratar om.

Där håller jag med dig verkligen när det gäller denna kritik mot LO-SAP gemensamhet - det är ju en styrka som man försöker torpedera med den kritiken - söndra och härska.