torsdag 21 oktober 2010

DS avslöjar: Så mycket kostar svensk politik

Enligt tidningen Dagens Samhälle kostar den svenska demokratin skattebetalarna 15,8 miljarder per år. Det framgår av en artikel i senaste numret och är enligt tidningen första gången som demokratikostnader redovisas. Fördelat kostar demokratin 8,9 för riket, 5,6 för kommuner och 1,3 för landsting. En del av redovisningen bygger på faktiska kostnader och en del är uppskattningar. Uppdelningen är gjord i tre olika steg: beredning, politiska arvoden och partistöd. Den så ofta debatterade punkten "politiska arvoden" svarar för knappt 20 procent av kostnaderna, 3 miljarder för alla nivåer. Där väger kommunerna tyngst med sina 39.151 förtroendevalda.

Totalkostnaden
inklusive beredande tjänstemän och annat, för att "få en kommunpolitiker att gå runt" per år, är enligt DS 140.000 per år, en landstingsledamot 300.000 och för riket ganska betydande mycket mer: 24,3 miljoner per år.

Sverige har en "dyrare" demokratin än andra EU-länder förklaras av ett starkt lokalt folkstyre.

Är det meningsfullt att räkna på detta? Självklart. Varje skattekrona ska kunna redovisas och det måste också omfatta den politska verksamheten. Demokratin kostar knappt så mycket som staten avsätter till området "areella näringar, landsbygd och livsmedel" i statsbudgeten för 2011.

Men visst kan man ifrågasätta en del, även om ambitioner att "slimma den politiska organisationen" inte behöver gå lika långt som Mattias Lundbäck pläderar för. Nyligen avslöjades en kraftig utökning av kostnaderna för Reinfeldts Regeringskansli. Kostnaderna har ökat med 20 procent sedan 2006. Då kostade Göran Perssons verksamhet 5,4 miljarder. Fyra år senare har Reinfeldt dragit upp notan till 6,6 miljarder, en ökning med över 20 procent. Varför så sker ska statsministern få svara Gustav Fridolin, (mp) i en interpellationsdebatt.

Den här undersökningen handlar om de kostnader som budgeteras för demokratin på "offentliga konton". Där ingår inte partiernas egenfinansieringar och då heller inte de hemliga bidrag som kanske skjuts till vissa partier från exempelvis näringslivet. Omfattningen av detta är skrivet i stjärnorna så länge moderaterna (exempelvis) håller bidragen hemliga. Det är en annan historia.

Läs mer: DN;

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,