fredag 29 oktober 2010

Att investera i framtiden - också med välfärdssatsningar

Ser att Malmö går före. För första gången ser jag en artikel om en kommun som nu börjar tänka på välfärdssatsningar som det är självklart att göra om infrastruktur: "Okey att det kostar i början men det lönar sig på sikt". De offentliga beslutsprocesserna och regelverken för ekonomistyrning har tillsammans med en djupt sittande kultur av årstänk kring pengar hindrat mer långsiktiga synsätt. Nu har tydligen Malmös rödgröna försökt tillämpa de viktiga tankar som bland annat har lanserats av nationalekonomen Ingvar Nilsson och tydligen har tillämpats i bl.a. Norrköping.

Själva arbetssättet finns det säkert många fler exempel på. I Huddinge finns projektet SAMKRAFT som handlar om samarbete och tidiga insatser för barn i riskzonen för utsatthet och kriminalitet. Det nya i Malmöexemplet är det långsiktiga tänket kring ekonomi och investeringar: att även en satsning i dag på barn och unga förvisso kan kosta men samtidigt vara mycket "lönsam" på längre sikt. Både för samhälle och individ. Det här är definitivt något som (S) som parti borde ta in i sin revision och förnyelse av politiken. Bra, Malmö!

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,