fredag 29 oktober 2010

Politiska opinionsvindar och varumärket "Nya moderaterna"

[uppdaterad]Ser att en ny mätning av väljaropinionen från DN/Synovate ger moderaterna en kraftig medvind. Motsatt riktning har vinden för (S) som skriver en av sin sämsta noteringar någonsin: 28,4 procent. Ett förhållande som förmodligen påverkas ganska marginellt av affärer. För (S) kvarstår den grundläggande uppgiften att eftervalsanalysera och forma sitt eget politiska alternativ inför framtiden.

Dagens opinionsmätning är gjord före det som nu pågår i medierna och annorstädes: affären Arkelsten som rullar vidare. Och mätningen till trots och oaktat frågan i sig kan man, som SvD:s Göran Eriksson, fundera över hur "varumärket nya moderater" påverkas på kort och lång sikt av liknande händelser. Partiet har investerat i och vunnit på att bygga upp en trovärdighet för förnyelsen. Det har handlat om sakfrågor men också om partiet i sig, inte minst med försök att förändra bilden från "direktörernas parti" till ett i verklig mening "folkparti". GE påminner om Reinfeldts uttalanden att partier befinner sig i en "förtroendebransch".

Kanske det mediala drevet kan ge en tillfällig sänkning av väljarstödet. Det är på motsatt sida kanske inte otroligt men knappast självklart att (S) och de rödgröna vinner på det. Affärer tenderar att slå mot verksamheten "politik" generellt i stället för på enskilda partier. Men begreppet "politik" och "makt" har länge varit intimt kopplat till (S) som på något sätt alltid förlorar på att politiken som verktyg solkas ner. Affärer kommer inte att fixa den socialdemokratiska krisen. Om nu någon trodde det.

Mer att läsa: DN, AB med nya "avslöjanden". SvD, Maria Eriksson,

- Eget inlägg om affären...och jag ser att även statsvetare tar fasta på frågan att riksdagen som förvaltning inte har några regler att bryta emot...
- Peter Högberg på "varumärkestemat".
- Johan Westerholm om politisk moral och ledarskap i kris...
- Peter Johansson med kommentarer till kommentarer.
- Öppna kriskommissionen på facebook - (S) eftervalsdebatt...
- Netroots valanalyser.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,