måndag 25 oktober 2010

Ministerns tröst till bostadssökande: En strategi kommer

Dagens Industri intervjuar bostadsminister Stefan Attefall. Det är inte mycket till besked som ges inför framtiden: En strategi för byggandet ska komma. Regeringen upprepar den "enda åtgärden": fler ska hyra ut delar av sin bostad till hugade bostadslösa. Och så de klassiska råden om att ställa sig i "bostadsköerna". Boverket rapporterade nyligen det aktuella läget på bostadsmarknaden. Vissa ljuspunkter finns. Efter raset i samband med finanskrisen syns tecken på viss uppgång. Hyresrätter kommer till i en takt som enligt Boverket motsvarar 90 procent av vad det låg på 2005 till 2007. (även om jag saknar uppgifter om hur stor andel som är ex äldrebostäder...)  

Allt ska således inte målas nattsvart men trots det ska man uppmärksamma Boverkets bedömningar.
På kort sikt behöver i storleksordningen 15 000 bostäder per år byggas för att svara mot det demografiska behovet, enligt Boverkets uppskattning, vilket är långt mer än vad som kommer att påbörjas under överskådlig tid.
Det är något som inte stämmer i regeringens tankegångar. Bostadsminister Attefall menar i DI-artikeln att "det är något som inte har fungerat" under 20 år. Måhända, men då blir avsaknaden av svar och fokuset vid avdragsrätt för uthyrning av delar av bostad ännu mer obegripligt. Detta ska förstås inte bara lastas Attefall. I själva verket bygger ju hans brist på besked på den lika tomma regeringsförklaring som statsministern presenterade vid riksdagens öppnande.

Läs mer:
- Barbros Engmans bostadsblogg om "andrahandslösningar på förstahandsproblem".
- Alliansfritt om att tränga ihop sig...
- Martin Moberg om samma slags trängsel...
- Sara Gunnerud, Rebella om brist på bostadspolitik
- Eget inlägg om Johansson-villan...

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,