onsdag 27 oktober 2010

Makt, strejk och ett Sverige som tippar över

Den maktförskjutning som jag tycker mig se i Sverige får på något sätt ännu en bekräftelse i dag. Svenskt Näringslivs ordförande som i Expressen och Veckans Affärer upprepar näringslivets krav på inskränkningar i strejkrätten. "Ett omoderns sätt att umgås", menar organisationen.
Menar du att du vill ta bort strejkrätten?
(Lång tystnad) ”Jag vill modernisera strejkrätten utifrån hur den ser ut i dag. Att strejka är ett omodernt sätt att umgås, inte minst vad gäller sympatiåtgärder. Men då måste vi hitta andra sätt för arbetstagarna att visa sitt missnöje. Jag vill inte ta bort utan modernisera arbetstryggheten.”
Saknar kanske något om lockouträtten. Debatten, eller snarare kravet, är inte nytt. Men trots det har det ändå funnits en samsyn, den så kallade svenska modellen. Parterna har erkänt varandras roller. Även om det hos arbetsgivaren i kraft av sitt ägande ligger en makt i sig har ändå kollektivavtalen, konflikträtten och det samtalsklimat som ändå har funnits, bidragit positivt till tillväxt och företagande. "Modellen" har erkänt gett oss ett betydande "lugn" på arbetsmarknaden jämfört med andra länder.

I tider av hög arbetslöshet förskjuts maktförhållanden ännu mer till den redan ganska starka arbetsgivarparten. Det blir ännu mer uttalat om det samtidigt finns en borgerlig regering. Staten och kapitalet sitter på något sätt i samma båt. Läs mitt inlägg från i morse om regeringens oförmåga till aktiv arbetesmarknadspolitik. Är det bara en tillfällighet.....?

Regering och borgerliga riksdagsledamöter får funktionen av "beställarorganisation" till näringslivet. Så ser jag dagens utspel. Visst kan en eller annan tycka att det här är gammalt och mossigt. Allt sådant tal brukar upphöra den dagen man själv eller ens ungdomar möter arbetslivet och ibland ganska hårda villkor och maktlöshet. För väldigt många på svensk arbetsmarknad är det långt i från "historia". I stället får många kämpa ganska hårt för bättre arbetsvillkor och löner, inte sällen med pannan blodig helt i onödan.

Det är inte det att Kenneth Bengtsson i artikeln säger att han röstade på moderaterna. Det var ganska många som gjorde det. som skrämmer mig mest. Det är den målmedvetenhet och under den ganska kompakta tystnad som Sverige förändras i en riktning som jag tror att väldigt få önskar. Och för att upprepa teorin som visats sig hålla i praktik också: en maktbalans mellan löntagare och arbetsgivare förutsätter strekrätten. På så sätt har konflikträtten gett ett lugn i svenskt näringsliv som tjänat detta väl. Det vill Svenskt näringsliv peta i.

Fler som bloggar
. Martin Moberg, Peter Högberg, Johan Westerholm,. Alliansfritt, Löntagarbloggen,
Alexandra Einerstam om ett anställningsnummer. Peo Wågström,

Medlingsinstitutet om statistik. (färgdiagrammet)
Umeå universitet om arbetsmarknaden (det svartvita ovan)
Unionen svarar tidigare krav från Svenskt Näringsliv.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,