tisdag 19 oktober 2010

Ett nytt politiskt landskap i Sverige

Morgonläser DN:s ledarsida som tar upp väljarnas allt större rörlighet. Just det temat har jag själv tagit upp i ett antal inlägg men knappast med den förklaringsmodell som DN-ledaren verkar föra fram: att rörligheten skulle ha två huvudförklaringar: ministeravhopp och "anti-Persson-effekt". Jag tror att förändringarna har mycket djupare och bredare förklaringsbakgrund än så. Svenska väljare har ju under de senaste årtiondena allt mer börjat byta parti, splittra mellan partier, inte rösta efter klass, gå över blockgränster och bestämt sig allt senare. Gör man det till en fråga om enskilda val eller enskilda händelser riskerar man verkligen att hamna fel.

Ledaren är ändå intressant och ännu ett "tankegods" som bör finnas med i den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Tänk till på exempelvis följande citat från DN:
I höstens val fick den sittande majoriteten i Stockholms stad för första gången på flera decennier förnyat förtroende av väljarna. Att det är de borgerliga som lyckats med detta kan ses som ett uttryck för att huvudstadens väljarkår fått mer borgerliga värderingar. Men den stora och för framtiden viktiga förändringen är nog snarast att landets väjare blivit lite mer som Stockholms väljare varit länge, alltså ombytliga.
Så? Om nu DN har rätt och en samtidig (S)-tolkning är att valförlusten beror på kraftiga värderingsförändringar (åt höger) så finns här stora minor att köra på. Förvisso säger sig väljarna i valundersökningarna vara mer "till höger". Det skulle kunna förklara en del förändringar. Samtidigt skulle det kunna bero på att den etiketten står för moderaterna. Väljare som upplever partiet som en bättre leverantör av både välfärd och plånboksförstärkningar och därför röstar (m). Där kan "jag är höger-" definitionen ha sin förklaring. Möjligen.

Ledaren börjar redan nu tala maktskifte
Så om Moderaterna tolkar valutslaget som att de har ett starkt väljarmandat tar de miste. Nästa gång kan situationen se lite annorlunda ut. De rödgröna kommer sannolikt att satsa på en lite lösare form av samarbete som ger de tre partierna större utrymme att appellera till olika typer av grupper. Om det dessutom inte kommer någon ny ekonomisk kris som åter får väljarna att ty sig till den sittande finansministern, är det bäddat för regeringsskifte.
Värt att tänka på. Men tro nu inte att det här inlägget är ett försök att släta över socialdemokratins eländesval och behovet av fortsatt diskussion om framtid, samhällsanalys, uppdrag och sakpolitik. Så är definitivt inte fallet.

Eftervalsdebatt
bl.a. med netrootsbloggarnas valanalyser.
- VALU 2010,
Bloggar: Johan Sjölander om folkrörelserna, Jonas Morian om kommande valsegrar, Peter Högberg om arbete. Partistaten om "krisdemokraterna,"

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,