torsdag 28 oktober 2010

Välgörande dialog om friskolor, om än något senkommet

Det ska föras samtal om regelverket för friskolor. (S) och (Mp) har tacka ja till en inbjudan från regeringen och Jan Björklund och det är utmärkt. Man skulle kunna önska sig sådana försök till samsyn vid fler tillfällen, inte minst när det gäller skolans förutsättningar. En elev vistas i skolan under sådär tre mandatperioder. I teorin kan man som elev "utsättas" för ständiga förändringar av inriktning och prioriteringar av politiken. Men nu gäller det alltså de fristående....

Man kan tycka att det är lite senkommet. Friskolorna har växt fram utan att det har funnits ett stöd för någon större kvalitetsstyrning, ett förhållande som ursprungligen beror på en uppgörelse mellan miljöpartiet och de borgerliga. Men friskolesverige är idag en del av skolSverige. I hela landet går knappt 11 procent av eleverna i fristående grundskolor. På gymnasiet handlar det om knappt var fjärde elev, 23 procent. I Stockholmsregionen är andelen fristående ännu större. Det gör samtalen angelägna.

Fokus i debatten har varit vinstuttag eller inte. Trots att det är ett oerhört angeälget tema, kan det ha fått effekten att kraven på kunskapsförmedling och på kvalitetsredovisning på något sätt hamnat i skuggan i debatten. Samtalen mellan regeringen och de två oppositionspartierna kan kanske få några positiva resultat. Bra för eleverna! 

Mer: "Fakta om friskolor".
- Marika Lindgren Åsbrink om vinstuttag i välfärden.
- Lärarnas nyheter om vinstuttag.
- Högbergs tankar och Johan Westerholm om friskolor.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,