måndag 18 oktober 2010

Regeringen ger besked om sjukförsäkringseländet?

Läser om riksdagens arbete den kommande veckan. På torsdag ska socialförsäkringsminister Ulf Kristersson svara på en interpellation från Patrik Björck, (S), om sjukförsäkringen.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att mildra verkningarna av sjukförsäkringsreformen?
Passande inför den debatten återkommer radions Eko-redaktion med fler rapporter om hur människor drabbas av försämringarna. Idag om "Bill" som har upptäckt att det inte bara är samhällets stöd som försämras. När utförsäkringen slår till har också hans tilläggsförsäkring hos Alecta försvunnit. Ekot skriver på hemsidan:
Tilläggsförsäkringen var nämligen kopplad till Försäkringskassans bedömning. Ingen sjukpenning – ingen tilläggsförsäkring. Förutom sjukpenningen på 9 500 försvann alltså ytterligare drygt 4 500 kronor.
I inslaget uttalar sig moderaten Axén, utredare av försäkringen men också ansvarig för dess nuvarande utformning i egenskap av ordförande i socialförsäkringsutskottet i riksdagen. "..ingenting vi har ansvar för" säger Axén, mannen som på sin blogg lade upp bilden på glada moderater som gjorde vågen för "sjukförsäkringsreformen".

Min gissning är att Ulf Kristersson på torsdag kommer att hålla fast vid det svar han tidigare har gett. "Systemet ligger fast". "Ingen anledning att skynda på". Samtidigt beredd att med "förstoringsglas" sitta länge för att leta fel och problem i reformen. En del av de drabbade behöver sannerligen inget förstoringsglas för att uppleva bristerna i det som borde vara ett gott skydd och trygghetssystem vid sjukdom. Så är det inte för många idag. 


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,