onsdag 20 oktober 2010

Nu går de före, för socialdemokratins skull

Läser Aftonbladet, Debatt om ett antal bloggare i nätverket Netroots som tagit initiativ. Rubriken Nu går vi utan dig, Mona! lär locka läsarskaror. "Är ännu en splittring på väg i (S)" tänker möjligen någon eftersom rubriken antyder att gruppen är på väg bort från Sahlin. När jag läser budskapet ser jag det motsatta. Några internetdebattörer med en otålighet på att krislösningar ska vaskas fram. Något som ju tvärt emot rubriken handlar om att gå FÖR Sahlin och inte minst FÖR socialdemokratins skull.

Bloggarna som har initierat den alternativa kriskommissionen säger sig ha "inspirerats av de möjligheter ett helt och hållet öppet och nätverksbaserat forum för debatt och idéutveckling som internet och Netroots medger. Inspirationen är hämtad från de krafter på nätet som till slut bar fram Barack Obama till USA:s president. Inget dåligt föredöme.

Visst har bloggarna kritik också. Till de punkterna hör det man ser som kriskommissionens avspegling av olika maktcentra. Men också, som man skriver:
Ingenstans kan vi heller finna den frågeställning som borde vara självklar och primär: den till synes enkla frågan till väljarna, som vi söker mandat från, om varför vi inte förtjänade att vinna valet 2010. Utöver detta präglas kriskommissionens arbete av en omfattande senfärdighet.
Riktigt eller inte: varje tanke och varje dröm behövs som inspel. Varje förslag och varje initiativ är viktigt. Själv hoppas jag att den där "öppna kommissionen" framför allt bidrar med perspektiv från valrörelsens förspel och debatter på nätet. Och hur kan nätdebatterna bli verkligt viktiga för att vinna tillbaks förtroendet 2014? Nätet tillsammans med det partiet i övrigt gör: Som ny, återvunnen folkrörelse och som ett framåtblickande och modernt parti för svenska folket. Om detta lär jag återkomma också i kväll.

Undertecknare i Aftonbladet är Johan Westerholm, Peter Högberg, Annika Högberg, Alexandra Einerstam, , Staffan Lindström, Peter Johansson, Rosmarie Södergren, Viktor Tullgren, Sandro Wennberg,

Fler bloggar: Martin Moberg,Johan Sjölander med viktiga tankar! Stefan Wikén .
Egna länkar till eftervalsdebatt. NetRoots valanalyser.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,