fredag 22 oktober 2010

Vårdköer och en misslyckad vårdgaranti

I ett par inlägg har jag skrivit om frågor där det efter valdagen har dykt upp fakta och kommentarer som i hög utsträckning kunde ha gett det rödgröna budskapet rätt. Hade beskrivningarna av exempelvis vårdköerna kommit före valdagen och inte efter är det inte omöjligt att valresultatet hade påverkats. Idag skriver DN om den misslyckade "kömiljarden".

Två tredjedelar av alla landsting misslyckas med att ge vård inom rimlig tid och kvalificerar sig därmed alltså inte till kömiljarden
Det är förstås bra om utvecklingen går åt rätt håll. Men gör den det? Trixandet med köerna och ändrade beteckningar till sådant som köer för "självvald" eller "patientvald" väntan gör det svårt att se helheten. Och regeringens svaga satsningar på resurser till välfärden ger inte ökat hopp inför det kommande året. I Hälso- och sjukvårdsnämnden i tisdags låg ett tjänsteutlåtande om budgeten som beskriver svårigheterna. En slutsats i detta, förvisso inte politiskt behandlade papper, är bland annat:
Inga särskilda medel avsätts för kösatsningar eller tilläggsbeställningar utanför sjukhusen

Budgeten har inget utrymme för ökade volymer inom nya vårdvalsområden. Nya vårdvalsområden brukar innebära ökade volymer och flera befintliga vårdvalsområden har redan högre volymer 2010 än vad budgeten medger
Före valdagen och även i regeringsförklaringen har budskapet varit det omvända mot dagens uppgifter och mot det som verkar vara sjukvårdsverkligheten i Sverige. Vårdgarantin ska stegvis skärpas och arbetet med att få bort vårdköerna fortsätta sa exempelvis Reinfeldt när han öppnade riksmötet.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,