fredag 23 mars 2007

Å kors i taket- regeringskritik i DN!

Det är sannerligen inte varje dag som den stora morgontidningen i Stockholm vågar andas kritik, riktad mot den alliansregering som nu styr landet. Men i dag sker det. På DN:s ledarsida har det trängt in en medvetenhet om svagheter i den nyligen presenterade proppen med förslag till hårdare tag mot de arbetslösa. Det som förvånar tidningen och sannolikt fler är att regeringen lägger så dåligt förberedda förslag. I det här fallet pekar DN på det rättslösa tillstånd en person kan hamna i när "deporteringsregeln" tillämpas, dvs när t.ex. en Huddingebo hänvisas till ett jobb i annars härliga Pajala för att ta jobb. DN har också rätt i sin analys att förslaget i vissa delar bygger på något som inte finns: En arbetslös ska efter 450 dagar på a-kassa "anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning". Vad denna samhällsnyttiga sysselsättning innebär är det ännu ingen som vet", skriver tidningen.

Det saknas fortfarande svar på den där grundläggande frågan. Hur kan sparkar och slag mot arbetslösa skapa fler jobb? Med det nyligen presenterade förslagen smyger insikten sakta fram att den frågan aldrig kommer att få något svar. Det vore ett smartare, klokare och rimligare sätta att först stärka människor i deras jobbsökande, att bygga ut, inte skära ner arbetsmarknadsutbildningarna och att verkligen ta i mot den diskriminering som sätter högutbildade i bidragsberoende. Men smarthet verkar inte vara något lysande karaktärsdrag hos alliansenregeringen..

Andra Intressanta bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

André sa...

"Det saknas fortfarande svar på den där grundläggande frågan. Hur kan sparkar och slag mot arbetslösa skapa fler jobb?"

Kors i taket, ytterligare en socialdemokrat som inte förstår tillgång/efterfrågekurver. Mikroekonomi A vill jag minnas är grunden för detta. Regeringen lyckas betydligt bättre att motivera sina ställningstaganden än socialdemokraternas oförmåga att kritisera den. Hittills har ytterst lite kritik varit saklig. Jag tycker är inte det samma sak som att etablerad forskning säger.