lördag 29 januari 2011

Framgångar på klimatområdet kräver bättre kollektivtrafik

Jag har letat och letat men det verkar inte ha kommit ut något från Högsta förvaltningsdomstolens prövning av Förbifart Stockholm och miljökraven som jag bloggade om tidigare i veckan. Oavsett det läser jag debattinlägget från resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm med intresse. Man riktar skarp kritik mot Trafikverket, den skrala satsningen på kollektivtrafik och därmed på att förbifarten i nuvarande form "mal sönder regionplanen".

Om det verkligen är den flerkärniga regionen eller förbättrade nord-syd-förbindelser som föreningen vill uppnå är kanske tveksamt. Men det finns läsvärda inslag värda att kommentera i artikeln.

Kollektivtrafiken behöver öka om regionen ska kunna växa samtidigt som miljöinsatser kan föras för att nå klimatmålen. Under hela processen med "Stockholmsförhandlingen" och andra överenskommelser om trafiklösningar har det funnits skillnader mellan partierna. Den allians som har lett arbetet har prioriterat kollektivtrafiken lågt och vägar högt. Detta trots att en förbättrad kollektivtrafik är förutsättningen för en hållbar utveckling. Jag ser exempelvis utvecklingen de senaste åren av huddingebornas resande med kollektivtrafik som minskar i ett läge när det i stället borde öka. Jag tror att vi måste veta mycket mer om detta men det beror säkert både på otillräckliga investeringar, kapacitetsproblem och att människor väljer bort pendeltåg som inte kommer och i stället tar bilen.

Det andra
perspektivet är förbifarten i sig där föreningen lyfter fram en svag närvaro av kollektivtrafik på förbifarten. Jag har svårt att bedöma riktigheten i det. Trafikverket redovisar skälen till varför det saknas särskilda filer för busstrafiken på förbifarten och det torde mer vara bristerna på satsningar i form av linjer, bussfordon och pendeltåg som tillsammans med förseningar eller uteblivna investeringar i spårväg Syd drar ner kollektivtrafiken. Det snarare än vilken asfaltsstump som fordonen rör sig framåt på.

Det finns ibland röster som verkar tala emot varje liten vägbit som byggs utan att tänka på att vägytan också används av kollektiva färdmedel. Hur som helst är debatten viktig och den måste utgå från de fakta vi har om behovet, om hur tillväxt och jobb i regionen kan öka och om hur vi samtidigt klarar ambitiösa miljömål. Vi har inte råd med politiska beslut som ytterligare sänker förutsättningarna för en utbyggd kollektivtrafik. Svaret kan aldrig vara att blunda för att bilar och transportfordon, såväl som bussar, behöver gator att åka på. Men svaret kan vara att satsa långsiktigt och mer på regionens samlade trafiklösningar där kollektivtrafikandelen uppgraderas. Annars kommer den nedåtgående kurvan som i alla fall finns i Huddinge över resandet med kollektivtrafik att fortsätta nedåt. Det är inte bra för vare sig miljö, klimat eller för regionens utveckling. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,