torsdag 27 januari 2011

Förbifarten ja eller nej?

Ja eller nej? Före valdagen, på den moderata valaffischen, var alternativet solklart. (S) = nej och (m) = ja. En ren lögn eftersom (S) hade tagit ställning för vägen. Det hindrade dock inte att moderaterna drev en kampanj med motsatt information till väljarna. En eller annan tog säkert intryck att felaktigheterna. Denna dag kan erbjuda en helt annan verklighet än den moderaterna försökte spegla före valdagen. Alltså ett bastant moderat styre då det blir nej till förbifart Stockholm

Om detta vet vi ännu inte svaret. Men föreningen Rädda Lovön ska tillsammans med andra miljöintressen föra talan mot vägen när prövningen görs idag i Högsta förvaltningsdomstolen. (fd Regeringsrätten) Några av de punkter där man invänder mot bygget sammanfattas i SvD:
•Vägverket har – i strid med lagen – i ett för tidigt skede av utredningen valt bort alternativa trafiklösningar för att knyta ihop regionen, exempelvis det så kallade kombinationsalternativet, som har ett större inslag av kollektivtrafik.

•Vägverket har, i strid med praxis, räknat lågt på förväntade utsläpp av kvävedioxid och koldioxid från Förbifart Stockholm, och bland annat gjort glädjekalkyler när det gäller den framtida tekniska utvecklingen på bilar. Den beräknade mängden luftföroreningar har, enligt de sökande, varit avgörande för om motorvägsprojektet kunde godkännas.
Vi får se vad ett eventuellt kvällsinlägg om detta får för innehåll. Jag vill minnas att min reaktion när miljökonsekvenserna redovisades var att till och med Naturskyddsföreningen hade en ganska blek reaktion mot bygget. De punkter som förs fram om nuvarande Trafikverkets sätt att beräkna förbifartens klimatpåverkan måste självklart klaras ut. År 2011, med ett akut klimathot rakt framför oss, måste politiken vara konsekvent och trovärdig. Det hotet kan inte övervinnas med medvetna felräkningar. Detta även om en lösning på regionens igenkorkade trafik verkligen är viktig.

Fler som bloggar:
Supermiljöbloggen,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,