tisdag 11 januari 2011

Bostadsministern: Välkommen till det tidigare S-styrda Huddinge

Mark Öberg, säger i Aktuellt: "Bygg hyresrätter". Mark är med i repotaget som Aktuellt körde i kväll om bostadsbristen. Nätverket Jagvillhabostad.nu kräver att man pressar den nu ineffektiva byggbranschen och förväntar sig - helt rimligt - att regeringen agerar. Som gott exempel nämns Huddinge kommun som under den förra perioden, tom 2006, med socialdemokratisk ledning gjorde ett ett särskilt projekt med Huge Fastigheter och Jag vill ha bostad.nu . Då kunde bra och billigare hyresbostäder byggas. Då fanns viljan. Då fanns också investeringsstöd. Då visade Boverket att 70 procent av de nya hyresrätterna inte hade byggts utan att investeringsstödet hade funnits. Då fanns kanske framför allt synen att politiken har ansvar för bostadsförsörjningen. Då var målet att totalt i landet bygga ca 40.000 bostäder per år.

Nu är bostadsSverige
inte som då. I Reinfeldts alliansregering blir bostadspolitiken, oavsett nuvarande minister Attefalls personliga och positiva ambitioner, en bortrensad fråga. "Sök någon som hyr ut ett rum till dig", säger man till den bostadssökande. "Fixa en ägarbostad" säger man och få vet vad man talar om. I takt med bostadspolitikens förfall växer köerna av unga och andra som behöver en bostad. "Gör det billigare genom fulare tapeter, är de nya signaler som sänds från regeringen till bostadsmarknadens aktörer. Om detta skriver Aftonbladets ledarblogg idag.

Jag har under mina tre år som mycket intensiv bloggare skrivit mycket om bostadspolitik. Med tiden har det blivit mindre. Anledningen är inte att frågan har minskat i betydelse (tvärt om ) utan mer att den regering som nu styr har sopat bort den som om den vore "politiskt ointressant". En annan förklaring ligger på kommunal nivå där man i borgerligt styrda kommuner inte är intresserade eller är låsta av synen att "marknaden" prioriterar och prioriterar andra former av byggande. Men för att vara tydlig så har också andra ansvar för den svenska bostadspolititska döden: Hyresgästföreningen har de senaste åren vägrat att "blanda sig i politik" och vill inte tala om för- eller nackdelar med olika politiska alternativ. Jag funderar: Varför betalar jag medlemsavgift till den föreningen månad efter månad? Förr berättade man för medlemskåren att det var skillnader i politiken. Det gör man inte idag. Den bostadspolitiska rösten har tystnat.

Från och med det här årsskiftet är jag själv ledamot i HUGE Fastigheters styrelse, det bostadsföretag som ikväll nämndes som gott exempel. Förra gången jag satt i styrelsen hade vi månad efter månad ett hundratal lediga bostäder bara i Grantorp, Flemingsberg. Det bostadsöverskottet, på grund av krisen, var absolut inget bra. Men nu är verkligheten helt annorlunda. Visst hoppas man att Huddinge återigen kan gå "steget före". Men förutsättningarna ges i mångt och mycket av landets regering och där förväntar jag mig tyvärr mycket mindre än vad som behövs för att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitisk restaurering.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,