onsdag 12 januari 2011

Om vårdsatsningar och alltför sjuka äldre för att platsa i vården

Varje insats för att förbättra vården är välkommen. Om regeringen nu satsar någon miljard per år för att stimulera kommuner och landsting att göra vården bättre för de äldsta patienterna så är det bra. Inget nytt i och för sig, framför allt inte med "projekttänk" och vad nu satsningen mer konkret ska innehålla. DN:artikelns mest konkreta punkt handlar om att Eva Nilsson Bågenholm blir någon form av äldresamordnare. I övrigt verkar det vara de stora bristområdena som samordningen av vårdinsatser som ska förbättras genom satsningen.

Jag hoppas att regeringen till att börja med utformar "byråkratin" runt de här pengarna på ett sätt som kräver samordning mellan exempelvis kommun och landsting. Det har vid tidigare satsningar förekommit att landstinget inte ens hinner prata med kommunen om de prioriteringar man vill göra. En inte helt lyckat sak om syftet ska vara att förbättra samarbetet.

När jag talade äldresjukvård vid landstingets budgetmöte i slutet av förra året lyfte jag fram (i "mitten av sändningen) att en del positivt görs för de äldre. Men också en dystrare motsats. Jag hoppas förstås att Göran Hägglund och regeringen också tänker ta itu med den typen av brister. Tyvärr tror jag inte det. På en del områden går ideologi före sunt förnuft och vårdens kvalitet. Jag pekade på ett exempel från Stockholm där nu vårdgivare får landstingets okey att lägga ner verksamhet därför att de inte tycker att patienterna är tillräckligt friska utan i stället för gamla och sjuka. Det är ett okey resonemang i ett landsting där Göran Hägglunds och Maria Larssons eget parti har ansvaret för äldresjukvården. Skrämmande!

Ett annat konkret sätt att jobba, som jag tar upp i anförandet i landstinget, är det äldreteam vi har i Huddinge kommun, som också förutsätter landstingets medverkan. Där finns ett hot om att den samverkan upphör och landstinget är fortsatt mycket oklara med hur det blir. Hälsosamtal för äldre är viktiga. Landstinget har genomfört alldeles för få samtal. En förklaring är att det ersättningssystem som primärvården har inte premierar förebyggande insatser. Det drabbar de äldre. På en rad områden har Göran Hägglunds parti och allians idag ansvar men tar inte det och ibland till och med jobbar emot den utveckling man i dag skriver om i tidningen. Men visst. Satsningar är alltid välkomna.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,