tisdag 18 januari 2011

St Göran, Filippa Reinfeldt och det lilla ordet "men"

Idag är det dags. Jag kommer inte själv att tjänstgöra utan lyssna lite över nätet på debatten från landstingssalen där det är fullmäktige. Den borgerliga alliansen kommer att besluta om en gigantisk upphandling av sjukvård,  Europas största upphandling på området, värde ca 15 miljarder.

I landstingsstyrelsen har vi sossar tyckt att man måste veta vad man gör som ansvarig politiker. En förutsättning för att kunna veta det är att man har ett bra underlag. Och i upphandlingar: Att man kan jämföra alternativ på pris och kvalitet. Att i Europas största vårdupphandling låta den organisation som har den kanske bredaste erfarenheten av vård vara med, landstingets egna bolag, borde vara självklart om man verkligen söker det bästa alternativet. Vi föreslog i landstingsstyrelsen en återremiss för komplettera beslutet med:

1) alternativet med att driva sjukhuset i landstingsregi,
2) ytterligare data avseende kvalitetsjämförelser för sjukhuset och gärna hur dessa utvecklats över tid,
3) en utförligare beskrivning av hur landstinget som upphandlande aktör kan säkerställa att nuvarande ägare inte ges otillbörlig konkurrensfördel av ett informationsövertag vid en konkurrensupphandling.
Jag ser och hör Filippa Reinfeldt i morgon-TV och noterar särskilt att hon lägger till det där lilla orden "men" efter orden "Driftsformen är inte det viktiga". Ordet men i det här sammanhanget står för, ungefär", just i det här fallet är driftsformen viktiga och avgörande. "Vi vill ha in fler privata aktörer". Oavsett pris. Oavsett kvalitet. Den borgerliga alliansens stora mission är att leva upp till "beställningen" från sina uppdragsgivare. Att fortsätta öppna skattefinansierad vård för privata alternativ och för patienter som betalar genom privat vårdförsäkring. Det sistnämnda betyder i praktiken rätten att köpa sig före i vårdkön.

(S)-förslaget i landstinget innebär INTE krav att landstinget ska "återta" driften av St Göran. Sjukhuset har med goda resultat drivits privat under många år. Det finns en del "oklarheter" i allt, som vänsterpartiet tar upp i sina skrivningar, bland annat om hur ägaren sägs ha skatteplanerat. Inte helt klockren partner för landstinget kanske. Men den stora invändningen som idag debatten kommer att lyfta fram handlar om just de ideologiska låsningar som alliansen och inte minst moderaterna lever med och därmed glömmer det viktiga: Patientens bästa.

Fler som bloggar:
ML ,Stockholmsvänstern

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,