söndag 1 augusti 2010

Regeringsalternativet "Alliansen" måste visa gemensam politik

{uppdaterad] Kanske är SvD:s artikel om finansminister Borg det närmaste av politisk granskning av den borgerliga alliansen som vi kommer före valdagen. Det är trist. Och visst är personen Borg möjligen intressant att läsa om. Men för väljare och för att den politiska debatten ska ge väljarna ett bra underlag på valdagen krävs mer utvärdering av hur Borg och hans regeringskollegor har lyckats med politiken och vilken gemensam linje man har inför kommande fyra år.

några viktiga områden förtjänar Borg och alliansregeringen kritik: På andra är det högst tveksamt om liknande "hyllningsartiklar" är berättigade, som när det gäller krisen. Direkt kritik bör riktas i frågor som jobben, den tidigare stängda skattesänkningsboden som öppnade och den avlivade fördelningspolitiken. En allians kan inte heller slippa undan att berätta om de gemensamma förslagen.

Krisen...

Det står ju också i artikeln om de starka ekonomiska förutsättningar som fanns när Borg tog över, något som Borg också själv har bekräftat. Så vari ligger "storheten"? Ett närmast berömt misstag gjorde Borg i riksdagen den 15 april 2008. I debatten var tonläget snudd på hånfullt när oppositionen varnade för den ekonomiska utvecklingen i omvärlden:
Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig nedgång, kanske en depression, med massarbetslöshet, hög inflation, chockhöjda räntor och förödda statsfinanser. Allt detta är regeringen ansvarig för. Sänkta skatter och minskade Amsanslag är det orsakssamband vi ser här. På varje punkt är regeringen ansvarig. Men hur detta ska gå ihop är inte lätt att förstå.

Låt oss för det första konstatera att Thomas Östros är ensam om sin analys. Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, LO, EU-kommissionen och i helgen också IMF gör alla bedömningen att vi står inför en avmattning, men man gör också bedömningen att Sverige kommer att klara sig bättre än andra länder. Ingen delar svartmålarnas depressionsfaror. Ingen, möjligtvis med undantag för Pär Nuder, delar bedömningen att Sverige står inför en nära förestående bankkris.
 
Jobben...
Att regeringen Reinfeldt har misslyckats med det viktigaste vallöftet har tyvärr inte lyfts fram på det sätt det borde. Några har försökt. Det mandat alliansen fick var att fixa "fler i jobb och färre i utanförskap." Vallöftet ramades inte in med reservationer om tänkbara kriser. Skälet var ju den övertro på sina egna ekonomiska teorier om skattesänkningars "dynamiska effekter" som Borg fortfarande jobbar efter. Resultatet: Ordet "massarbetslöshet" kom åter in i den svenska politiska ordboken. Samtidigt talade moderatledaren om "synvilla". Jobblöftet är brutet. Fortfarande har inte heller Anders Borg svarat på frågan han fick av Karin Åberg från Habo i ett telefonväkteri: "På vilket sätt ger din politk fler jobb"?

Skatter och välfärd....
Bo Lundgren, den förre moderatledaren, fick sparken av väljarna. Han och hans medarbetare (Som Anders Borg) hade dragit upp linjer för en politik där skatterna skulle sänkas med 130 miljarder. Väljarna såg kopplingen mellan skatter och välfärd. Lundgrens politik dömdes ut. Reinfeldt "förnyade" pratet inom moderaterna, och deklarerade bland annat inför det "sovande folket" att "skattesänkarboden" inte fick öppnas. "Varje krona i sänkt skatt har en baksida" påminde han. Den baksidan handlade om välfärden.

Fördelningspolitik...
En grund i hela den svenska samhällsmodellen har varit höga ambitioner om jämlikhet. Inte likhet men det gemensamma ansvaret, att så långt det är möjligt ge alla likvärdiga möjligheter. Man får del av välfärden efter behov och alla bidrar efter förmåga. Det sista genom skatter. De senaste fyra åren har begreppet "fördelningspolitik" avlivats. I stället har en annan teori fått ta över som säger att klyftor är bra för det ger en sporre till de som kommer efter att "rycka upp sig". Därför har regeringen Reinfeldt kunna argumentera inför sig själva om en politik där den stora andelen av sänkningarna har gått till redan relativt välmående hushåll.

Alternativ inför valdagen...
Jag ställde frågan redan i våras. När Reinfeldt lät som mest "på" och krävde svar från de rödgröna (före den rödgröna budgetmotionen). Att han var så offensiv borde ha bottnat i en egen stark grund. Jag frågade: om Alliansens egen politik nu är så färdig, vad gör då alliansens arbetsgrupper? I svävande uttalanden blev beskedet "vi återkommer i augusti. Alliansfritt skriver nu om ett datum som Göran Hägglund har satt som "leveransdag" för den gemensamma plattformen. Den 10:e augusti. Men fortfarande har bara tre av grupperna redovisat. Enligt Alliansfritt saknas följande områden:
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Miljö och klimat
  • Entrepenörskap och hållbar tillväxt
  • Familjepolitik
  • Kultur och idrott
  • Utrikespolitik och försvar
Snart är det valdag. Som framgår av listan ovan har de rödgröna presenterat ett tjugotal uppgörelser och 35 gemensamma motioner i riksdagen. För Reinfeldts allians gäller att gå från prat till konkreta besked. Och som utlovat, typ nu.

Uppdatering
Måndag morgon har Edvin Alam skrivit ett inlägg om att de "saknade arbetesgrupperna visst har redovisat sitt arbete" och det är inte tu tal om att länkarna leder vidare till fysiska befintliga rapporter.
Edvins känga om dålig research förefaller befogad i den delen och föranleder ytterligare skärpningar från min sida vad gäller egen källkoll. (ursprunglig hänvisning finns som synes redan i mitt ursprungliga inlägg. När det däremot gäller den utlovade, samlade valmanifestet, som är lite av huvudpoängen med inlägget, verkar kritiken motiverad.

Sen är arbetsgrupper just arbetsgrupper. Så en kommentar inom centernpartiet där man fått synpunkter på att "man" ställer upp på kilometerskatt. Nu råkar det vara just arbetsgruppsförslag, något som med lätthet kan tas avstånd från. Så krtiken huvudpunkt kvarstår vilket dock inte ger Edvin rätt i kritiken, så vitt jag ser.

Fler som bloggar.
- Annika Högberg om att snacka...
- Göran Pettersson kommenterar..

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,