torsdag 19 augusti 2010

Centern och de ekonomiska frizonerna

Hörde nu på nyheterna att Centern vill ha ekonomiska frizoner i våra utsatta bostadsområden. Så är tanken att de ska stärkas genom att företag söker sig dit och jobb skapas.

Tänkter återkomma om detta när jag har mer tid och har sett mer konkret om förslagen. De är sannerligen inte nya och teorierna som ekonomiska drivkrafter går igen också här. Det perspektiv i förslaget som handlar om stadsutveckling är verkligen inte bara centerförslag. Arbetet med stadsutveckling i den förra regeringen hade tankar om hur just boende och arbete ska kunna kombineras bättre. Det är högst tveksamt om centern avsätter de resurser som krävs för bygga om och rusta upp miljonprogrammet och i den ombyggnaden också "bygga in" förutsättningar för mer av service och företagsamhet.

Och så länge allianspartierna inte tar politiskt ansvar för att servicen i dag ska bli bättre i de stadsdelar vi talar om är centerns förslag inte mycket för världen.

Återkommer!

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,