söndag 8 augusti 2010

Angelägen granskning av alliansen men...

[uppdaterad]Efter val är ett val mellan alternativ är det inte, som man ibland pratar om, enbart den egna politiken som partier ska prata om. Skulle man göra det, rycker man bort ett av flera underlag som väljaren behöver. Att moderaterna i veckan skrev ihop sin om än hastigt ihopsnickrade och felaktiga analys av rödgrön försvarspolitik kan ändå motiveras om man ser till väljarnas behov av flera perspektiv. På samma sätt är den granskning av moderat politik som socialdemokraterna presenterade i dag högst motiverad. I ett perspektiv ännu mer motiverad eftersom partiet har makten.

Fyra teman behandlas och för att citera från hemsidan.
  1. Skatterna. Varje moderat valrörelse har handlat om skatter. Moderaterna 2006 var inget undantag. Sänk skatten var ett återkommande mantra. Nu får man får höjd skatt när man går i pension. Sverige är ett av få länder där pensionärer betalar mer i skatt än andra.
  2. Skolan. 2006 svartmålade Moderaterna skolan och talade om hårdare tag och betyg för sexåringar. Resultatet fyra år senare är slående: 3000 färre lärare bara det senaste året!
  3. Sjukvården. Ett av moderaternas vallöfte var att minska vårdköerna. Trots att regeringen trixat med beräkningsgrunderna är köerna till vården längre och större jämfört med 2006. 
  4. Och så jobben. Det som Fredrik Reinfeldt själv sade kommer att vara den helt avgörande frågan. Idag har antalet arbetslösa blivit ungefär 100 000 fler, jämfört med 2006.
Den första rapporten behandlar skatterna och har fokus på den skillnad som nu har skapats mellan den som jobbar och den som har jobbat ur ett skatteperspektiv. En annan dimension är hur skatterna har fördelats mellan grupper samtidigt som den relativa fattigdomen ökar. Där finns också redovisningen av skattepolitiken utifrån ett könspespektiv: 56,4 procent till männen av reformutrymmet. Där är inte bara siffrorna viktiga. Också utgångsläget, med löneskillnader mellan män och kvinnor måste beaktas.

Om rapporten hade gjorts lite fylligare hade jag gärna sett en tydligare koppling till det val som sänkta skatter står emot: vad motsvarar de 100 miljarder i form av välfärdssatsningar? Vilka samhällsbrister möter vi INTE efter att skattesänkningarna fått stå först i prioriteringsordningen?

Längst
ner på S-hemsidan står en viktig punkt som är lätt att missa:
Besök (S) kampanjsajt möjligheternasland.se där vi beskriver och tydliggör vår politik på olika områden.
"Möjligheternas land står mot klyftornas land." Där får de (S)-märkta rapporterna ett stöd. Men se också till hänvisningen ovan. Val vinns aldrig på enbart prat om motståndarens politik. Val vinns aldrig på det man har gjort i historien. För att vinna val måste man ha egna lösningar på samhällsområden där väljarna ställer krav på politiska lösningar. Det kan vara frågan om vinst eller förlust för (S) om man lyckas hålla balansen där tyngden ligger på att prata egen politik. Det är något väljarna kräver.

S-buzz skriver också om granskningen.
Medier har uppmärksammat:
DN, Svd,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,