onsdag 18 augusti 2010

Trygghetsbesked till landets villaägare

"Ett trygghetsbesked till landets villaägare". Så kallar Thomas Östros dagens besked till villaägarna om de rödgrönas förslag om fastighetsskatten. Ambitionen har varit att det är de allra dyraste villorna som ska ha en högre beskattning. Men som många gånger tidigare har fastighetsvärdenas stegring gjort att fler hotas av den nya beskattningen. De rödgrönas förslag innebär att man flyttar upp gränsen så att ungefär samma andel som betalar den högre skatten.

Reinfeldts tal i lördags gör det här förtydligandet viktigt. Från talarstolen påstod han rakt ut att fastighetsskatten återkommer för "stockholmare". Generellt och reservationslöst. Och förstås utan att nämna andra förslag som att göra något åt den flyttskatt som han själv har infört.
• De som har de mest exklusiva villorna värda över cirka sex miljoner (dvs. ett
taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt.

•Begränsningsregeln utvidgas för att omfatta alla. Begränsningsregeln innebär att ingen ska betala mer än fyra procent av sin inkomst i fastighetsskatt (inkl kommunal avgift)
• Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks från 0,4 till 0,22 procent. Neutraliteten mellan olika boendeformer utreds och åtgärder vidtas .
• Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det
statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.
Det påstods efter valet 2006 att det var fastighetsskatten som blev (S)-regeringens fall. Jag har aldrig trott på det. Däremot är det förstås viktigt att förslagen bedöms och "döms" av väljarna på valdagen efter hur de faktiskt ser ut, inte efter de mer eller mindre skräckbilder av förslagen som motståndarna målar upp. Ett välkommet besked från de rödgröna, alltså.

Mer i DN.
Röda Berget bloggar också.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,