fredag 27 augusti 2010

Allt närmare valdagen blir kloka (S)-förslag kopierade

Läser inte utan en viss förvåning i dagens Brännpunkt att moderaterna snor den gamla idén från (S) 2002: Att utlova bostadsbyggande konkret per kommun. Totalt i regionen säger man sig nu vara beredda att bygga (och inga flumsiffror - här ska vara exakt) - 56.777 nya bostäder. 2.000 av dessa ska byggas i Huddinge.

sent som före semestrarna avslog moderaterna och alliansen förslag från oss socialdemokrater och de rödgröna om den nivån på byggandet. Moderaterna i Huddinge har bromsat, stoppat och hindrat att kommunen offensivt planerar för byggandet, inte minst och särskilt vad gäller hyresrätter.

Den lokala projektplanen har som exempel för detta år följande lydelse:
I projektplanen för 2010-2012 har endast ett fåtal nya bostadsprojekt lagts till vilka sammanlagt innehåller ca 350 bostäder med uppskattad inflyttning under femårsperioden, varav ett 60-tal är seniorbostäder och ca 80 ungdoms-/studentbostäder. Det motsvarar ungefär en årsproduktion utifrån den takt i bostadsbyggandet som bedömts lämplig för att hålla jämna steg med utbyggnaden av kommunal service.
Jag förstårde lokala moderaterna på en punkt: genom den totala brist på intresse som finns för bostadspolitik på nationell nivå så försvåras kommunernas förutsättningar att bygga. Men oaktat detta så har den kommunala alliansen inte på en punkt andats de ambitioner som nu verkar vara centralt påbud om. Men visst är det bra om partiets nya syn på politikens ansvar också varar efter valdagen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,