fredag 6 augusti 2010

SvD till tvättstugan för ROT-ledare

Tvättstugan är en plats där smutsigt tvättas rent. En sådan finns det även för politiskt solkiga historier och jag undrar om en dagens ledare i SvD borde få sig en vaskning. Om inte kemtvätt så i alla fall en rotborstbehandling. Rubriken på ledarsidan handlar om ROT-avdraget och påstår att det det finns en stor bluff på gång från de rödgrönas sida. I rubriken används också ordet "Lura" vilket inte kan påstås annat än att vara negativt. SvD tar också fasta på att budgetmotionen redovisar hur systemet byggs UT, och det sker 2011 och 2012.

Detta inramas i budgettexten med en öppen redovisning, det vill säga knappast en "bluff:"
- Vi vill också att avdraget ska vara tidsbegränsat eftersom man då uppnår störst konjunkturstabiliserande effekt. Vi kommer dock att behålla ROT-avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.

Eller för att citera från mitt tidigare inlägg som jag benämnde som en "rödgrön fördel" I budgetmotionen framgår de riktiga förslagen: Några av de viktiga skrivningarna:
- Vi lägger förslag om att utvidga ROT-avdraget, men behåller det nuvarande ROTavdragets grundläggande konstruktion. Det utvidgade förslaget omfattar 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 miljarder kronor 2012 och presenteras närmare i kapitlet om skatter.

- Vi avsätter 200 miljoner för skol-ROT 2011 och 400 miljoner 2012.
• Nuvarande ROT-avdrag kvarstår i sin nuvarande konstruktion.
• Det befintliga ROT-avdraget kompletteras med en särskild klimatbonus.
• Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.

-Totalt föreslår vi att det tillförs 1,5 miljarder kronor från den 1 juli 2011 och därefter 2,5 miljarder kronor 2012 för ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag regeringen infört och dessutom en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 15 000 fler jobb.
Jag ska villigt säga att jag blir häpen över den entusiasm som de borgerliga visar för just jobb som skapas med verktyget "avdrag från skatten". Inte minst gäller det ju det där bidraget till hushållsnära tjänster. Någon debattör på andra sidan blockgränsen borde väl reagera på att utvalda sektorer att starta företag i ges helt andra förutsättningar än andra marknader. Om man är allvarlig med att jobben bara kan tillkomma med skatteavdrag så borde allianspolitiken gå i den riktningen över hela linjen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,