torsdag 26 augusti 2010

En verkligt, jämlik sjukvård

Sjukvården tillhör valets absolut viktigaste frågor. De långa köerna och andra brister i vården engagerar. Partierna har olika fokus på hur problemen ska lösas. För de borgerliga verkar sänkt skatt vara utvägen till alltings elände, också i vården. För oss som har högre ambitioner är målen en sjukvård i toppklass och dessutom något som alla får efter behov. Det kräver resurser i form av skatter. Men inte bara. Det finns stora resurser redan i dag i vården som helt enhelt måste kunna användas effektivare och bättre.

Ett perspektiv som inte har lyfts fram tillräckligt är hur politiska system kan ge motsatta effekter till den som strävar efter jämlik vård. Idag skriver två allergologer på DN debatt om hur snett den vårdgaranti som tillämpas i Stockholm kan slå. Skribenternas tema är bristen resurser till den egna yrkesgruppen och man pekar på att bristen leder till att den som klagar högt får först. Det där perspektivet finns det anledning att se över när det gäller hela vårdgarantisystemet. Jag har skrivet flera inlägg på temat, ett med rubriken "Dags att ompröva politiska varumärken i sjukvården."

Det brister i uppföljningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Den tabell som tidigare har funnits redovisad i landstingshandlingar pekade på att ärenden till vårdgarantikansliet, som hanterar klagomålen när någon börjar tröttna på väntan, inte är i närheten av hur bilden borde se ut utifrån hur sjukligheten ser ut i länet. För mig illusterade bilden samma sak som de två allergologerna tar upp i dag: Det är upp till var och en att "dra sig förbi" och framåt i kösystemet. Bäst lyckades enligt den här  tabellen de som bor i Danderyd. Sämt i Rinkeby och Nykvarn.

Frågan om en jämlik vård är en av mina viktigaste inför valdagen. Sverige, som hittills har haft en sjukvård med höga ambitioner om att behovet ska styra står inför förändringar om den allians som nu styr får fortsätta. De har tagit över retoriken om jämlikhet. Filippa Reinfeldts sjukvårdgrupp i moderaterna lät i sina rapporter som "goda sossar". Samtidigt har en rad steg tagits i Stockholm som bryter upp ambitionerna om jämlikheten, med privata barnsjukhus, privata inslag i landstingets lokaler dit du kommer med en försäkring och hela det vårdval som har allt annat än jämlik vård som utgångspunkt. Och dagens ledare i SvD visar nog att idéerna om att gå vidare med privata försäkringsinslag i vården lever i borgerligheten, trots pratet om vård på lika villkor. Därför är valdagen viktig för den som tycker att jämlikhet måste vara vårdens utgångspunkt. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,