lördag 27 november 2010

Ge socialdemokraterna rätt medicin mot rätt sjukdom

Det finns en del positivt i den diskussion som förs om ledarskapet i (S). Dagens debattinlägg av Luleås "starke man" Karl Petersen är viktigt därför att det lyftar fram goda exempel, något som ofta försummas. Lärdommar från den och de som lyckas är alltid angeläget att ta tillvara efter en valförlust. Karl Petersen berättar för svenska folket om staden Luleås politik, byggd på en utgångspunkt att växa genom att skapa goda förutsättningar för tillväxt. Därtill lyfts öppenhet fram som en framgångsfaktor. Att lunchvandra längs Luleås Storgata är ett lokalt uttryck för den öppenheten.

Just där ligger den stora risken av att inte ha en genomarbetad valanalys. Det finns i sak åtskilligt att göra för att modernisera (S). Traditioner och arbetssätt som öppnar upp och inbjuder till mer deltagande av fler är ett måste. Men var det verkligen det här väljarna reagerade på och därmed sänkte partiet? Är politiken i sammanhanget en B-fråga och organisationen förklaring nummer ett? Eller ligger det i kopplingen mellan de två: ett slutet parti (?) med ett åldrande ledarskap (?) som ger en gammal politik som väljarna inte längre önskar sig? Strukturer som gör att människor värderingar och syn på "livet" intel längre når upp till partitoppen? Att gissa är en sak men ska rätt förklaringar ligga som grund för förändringar vore det bra att (så gott det nu går) veta, inte gissa. Det är rätt att ge medicin mot de skavanker som kan finnas i det partikultur och organisation. Men tron som kan anas att det räcker som medicin mot valförlusten oroar mig.

Oavsett det ska (S) välja partiledare. Och oavsett valresultat behöver partiet utvecklas på det sätt som en rad bloggare och andra kräver och som får stöd av Karl Petersens artikel. Det känns inte, säger inte, bra att mitt parti betecknas som en krisrörelse samtidigt som det i den mediala beskrivningen inte verkar finnas någon som vill leda partiet. Var finns det aktiva ledarskapet när det behövs som mest?

Bloggar:
Peter Högberg, Alexandra Einerstam, Johan Westerholm, Röda Berget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,