torsdag 25 november 2010

Starkt stöd för vårdersättningar som tar behovshänsyn

Den nyhet i dag som verkligen inte gjorde att man hajade till var Rapports inslag om vårdvalets effekter, utvärderat av Konkurrensverket. Myndigheten drar den kanske inte helt sensationella slutsaten att valfriheten ökar om en vårdcentral blir två. Eller, kanske kan tilläggas, som i innerstaden av Stockholm fler än så. Rapporten konstaterar några självklarheter och frågan är väl om man - på regeringens uppdrag- har rotat fram användbara uppgifter. Huvudbudskapet är tämligen självklart.

Stockholms län toppar när det gäller andelen vård i privat regi, med närmare hälften av vårdcentralerna. Ska valfrihet gälla hela landet? Ja, rimligen borde målet var så. Men Konkurrensverket skriver.
I landsting som även fortsätt-ningsvis kan antas ha en negativ befolkningsutveckling torde förutsättningarna för nyetablering i större utsträckning vara beroende av företagens förmåga att konkurrera ut befintliga vårdgivare
Att Konkurrensverket drar positiva slutsatser av sin kartläggning är vare sig klandervärt eller trist. Det är bra att valfriheten ökar. Det är utmärkt att fler aktörer i vård och omsorg kan bidra till något som är bättre för invånarna. Problemet är inte patientens valfrihet. Problemet är om skattepengar används slösaktigt. Problemet är om sjukvårdspolitiker har annat än patientbehovet i fokus när sjukvårdspolitik utformas. Problemet är om man i konkurrensens namn avstår från att ha höga ambitioner för den landstingsdrivna vården. Problemet är om skattepengar inte fördelas efter vårdbehov. Och på den senare punkten tar till och med verket för konkurrens upp bristerna av att vårdvalsreformer inte har haft en tillräcklig hänsyn till vårdbehovet. Det är utmärkt.

Som vårdpolitiker
kan jag känna en viss tillfredställelse över att mitt parti har en hög trovärdighet när det gäller vården. Det ska också socialdemokratiskt märkta debattörer komma ihåg i dessa "förnyelsens" och "omprövningens dagar". Jag menar att omprövning är viktig och det måste också gälla vårdpolitiken. "Prövning". Vi måste vrida synen från en "okey då"-inställning till andra aktörer till att med hjärtat hylla valfrihet och de insatser som många duktiga företagare gör inom vård- och omsorgsområdet.

Men. Det måste bygga på just konkurrensen och devisen "Endast det bästa är gott nog åt folket". Det innebär att politiken förutom att garantera tillgänglighet och vård efter behov, också ställer upp krav och ger förutsättningar så att landstingen "ger gärnet" för att hävda sig i konkurrensen och välkomnar andra aktörer i full övertygelse om att den egna verksamheten slår det mesta i konkurrensen. Endast det bästa är gott nog åt folket".

Mer: DN.

Fler som bloggar:
- Mattias Lundbäck bloggar förstås före mig....
- Marianne Hedenbro.,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,