tisdag 30 november 2010

Oppositionell programförklaring för ett hållbart Huddinge

Efter lördagens medlemsmöte är det klart att jag kommer att få förtroendet att vara gruppledare i Miljönämnden i Huddinge. En annan plattform är förstås mitt ledamotskap i fullmäktige och även som styrelseledamot i Huge Fastigheters styrelse. Om den kommande mandatperiodens arbete i miljönämnden skriver jag på hemsidan:
Vi kommer att lägga mycket kraft på att visa varför socialdemokratin är och behövs som miljörörelse. Ett hållbart samhälle kommer aldrig att skapas utan tillväxt. Vi måste klara det dubbla uppdraget att förena en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling med miljöhänsyn. Det är en uppgift som är särskilt viktig i vår region som är och måste vara en viktig motor för jobb och utveckling i Sverige. Det är innebär stora utmaningar för en omställning som ser till båda perspektiven. Huddinges nya hållbarhetsstrategi håller ihop helheten och vi ska förstås ha ett särskilt fokus på miljöperspektiven.

I skrivande stund startar FN:s klimatkonferens i Cancún. Det kommer att beröra Huddinge och ställa krav på vårt engagemang. Varje sak vi kan bidra med för att klara klimatmålen är oerhört viktiga. Företag, enskilda, föreningsliv, kommunen och dess bostadsföretag är aktörer som gemensamt kan göra mer för att både informera om klimathänsyn och "göra verkstad" av omställningsarbetet.

Annars ser jag framför mig en socialdemokratisk grupp i miljönämnden som håller den majoritet som styr Huddinge rejält varm och på alerten och som på områden där så behövs "väcker upp och föser på". Jag tror också att vi kommer att ha mycket kontakter med miljöorganisationerna i Huddinge och med andra som vill bidra till en mer hållbar kommun
.
En rysligt intressant mandatperiod har vi framför oss....

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,