måndag 22 november 2010

Opinionsläget verkar (S)tabilt på lägstanivån, trots allt

I bakgrunden fortsätter SvT:s Mats Knutson att kommentera partiledarfrågor. Samtidigt ser jag United Mindes mätning om opinionen. "S har klarat Sahlinkrisen" är rubriken i Aftonbladet. Opinionsinstitutet delar fortfarande upp partierna i två block. Röda och blå. "Aj, aj", tänker säkert någon. Nu går ju (S) ner ett litet snäpp men möjligen börjar man närma sig bottenplattan, den kader av väljare som oavsett vad som händer ändå har sitt hjärta hos partiet. Det får inte vara en signal om att stiltje och förändringsavbrott är en verksam och möjlig utväg. Så är det inte. Det arbetet har knappt startat.

"Den som säger att den vill bli partiledare blir det inte", menar Mats Knutson i sin kommentar. Sett till tradition har han säkert rätt men för framtiden måste en helt annan ordning gälla. I debatten har fler varit inne på att kandidater behöver presentera sig, berätta om sina drömmar och visioner och redovisa sina politiska prioriteringar. Men igen: oavsett spekulationer om vem av Stig-Björn Ljunggrens partiledarkandidater som till slut väljs till partiledare måste den politiska förnyelsen gå vidare. Eller starta.

Kristdemokraternas ledar Göran Hägglund ligger illa till. I morgon-TV spekuleras nu om efterträdaren och Mats Knutson nämner Mats Odell. Vänsterpartiet kommer också att få ny ledare så fort Ohly vågar kalla till partikongress, enlligt Knutsson. "Jonas Sjöstedt är en tänkbar efterträdare," menar han. Om det nu är Eskil Erlandsson som tar över centern efter Maud Olofsson vete tusan men det spekulerades också i.

Mer läsvärt:
DN om Kd:s kris, SvD, Göran Eriksson om höger-vänster-kamp i S, AB om S lägsta-nivå,. Åsa Petersen; AB, om Sahlins utveckling av politiken.

Bloggar.
- Per Ankersjö tar med partiledarval på sin topplista.
- Kent Persson om svensk politiks utmaningar.
- Johan Westerholm om frimurarstämning i S
- Martin Moberg om ideologi.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,