torsdag 25 november 2010

Något sossigt steget före jobbpolitiken?

Det verkar som eftervalsdebatten kommer igång på allvar på fler håll. Även om det gick trögt i starten för socialdemokratins nödvändiga självrannsakan och även om sökarljusen mest försöker fånga ansiktet av en komman ledare, så känns det som om politiken och idédebatten är på väg att lyfta. Även inom borgerligheten verkar insikten om maktens förgänglighet och nödvändigheten av idédebatt smyga sig in. PJ Anders Linder, SvD-ledaren, driver i en serie friska ledartexter på Reinfeldts allianspartier. Dagens dito avslutas:
Tänk om de borgerliga kunde ägna samma kraft åt närings- och innovationspolitiken som man nu lägger på att banta statsskulden.
I analyser och kommentarer om valutgången finns förstås jobben med som en självklar fråga, och för (S) del som ett stort misslyckande. "Alla" är överens om att jobbpolitiken måste stärkas för att åter få upp partiet till ett önskvärt väljarstöd. Men om nu också en borgerlighet som har vunnit val behöver bli idemässigt tydligare så gäller det i hög grad socialdemokratin och inte minst tillväxtpolitiken. Att säga "skapa jobb" är en sak. Att avsätta medel i en kommunal budget för kommunala tjänster är möjligen en lång erfarenhet vi har. Men steget före det? Linjen från kunskaper, forskning, innovations, företagande och därmed tillväxt: där finns oerhört mycket att göra. Det skulle också öka trovärdigheten när politikens mer traditionella välfärdsperspektiv läggs fast.

I dagsläget
är det också en kontrast mot Reinfeldts allians. I en artikel idag beskriver forskare vid KTH hur Sverige tappar på området medicinsk teknik. Det som har varit en styrka med ett nära samarbete mellan den offentliga vården och industrin håller på att försvagas. Det slår mot innovationer och bromsar nya företag. Självklart har också Lena Sommestad uppmärksammat de viktiga signalerna i artikeln. Har regeringen? Utöver den lite dystra rapporten skriver Aftonbladets ledare om exempel från arbetsmarknadspolitiken med samma bild av "tomhet" på regeringssidan medan fackliga organisationerna verkar vara mer på hugget att driva på utvecklingen.

Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka var med i  Kvällsöppet förra veckan  när "Rosornas kris" diskuterades. En kväll som avsattes för råd till den socialdemokratiska rörelsen. Maria Rankka menade att det fanns en tom fläck på området nyföretagande, där det netto inte tillkommit några nya företag i privat sektor sedan femtiotalet. Rådet var alltså att socialdemokratin ska kasta sig över området. I relation till PJ Anders Nilssons ledare är det bara att vara observant på möjligheterna.

Frågan är om framtidens inriktning. Jobbpolitiken ett självklart ord. "Åtgärder", visst. Jobb i välfärdssektorerna ja!! Men borde inte socialdemokratin, trots alla bra beslut på jobbkongressen, bli mycket tydligare i hur vi framöver ska skapa de värden som ska betala allt gott. Och kanske till och med ge enskilda lön för mödan. I många entreprenörers fall är den lönen inte så enormt hög.

Fler som bloggar.

- HBT-sossen om öppna kriskommissionen som också länkar:
Roger Jönsson: Ur våra rötter kommer förändring
Johan Westerholm: Socialdemokraterna: Öppna kriskommissionens andra rapport
Peter Johansson: Öppna kriskommissionen greppar ideologin
Sandro Wennberg: Har vi skapat ett sovande folk?
Martin Moberg: Idédebatten öppna kriskommissionens andra rapport
Peter Högberg: Öppna Kriskommissionens rapport nr 2, idédebatten
Anna Vikström: Ny rapport 2, från öppna kriskommissionen om idéutveckling för socialdemokratin


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,