onsdag 10 november 2010

Från regering till riksdag?

Igår besvarade finansministern en interpellation i riksdagen från Gustav Fridolin, (mp) om Regeringskansliets svällande volym. Frågan var ställd till statsminister Reinfeldt men hade alltså överlämnats. Svaret var ett bastant försvar för resurstilldelningen.

I SvD skriver Sanna Rayman om en anna diskussion som pågår om Anders Borgs kostnadsställen. Det gäller det finanspolitiska råd som är regeringens experter om finanspolitiken och på ett oberoende sätt ska tycka till och ge råd. Den som har följt rådets arbete vet att det inte alltid är hyllningsramsor som presenteras efter rådets arbete. Det har till och med förekommit kritik mot alltför ljusa bilder av jobbskatteavdragets effekter, något som sannolikt har retat gallfeber internt i regeringen.

Detta lite kaxiga
råd under Lars Calmfors ledning vill nu få mer pengar och dessutom bli ännu mer fristående. Rådet har till och med mage att i en skrivelse till regeringen antyda att det borde överföras till riksdagen i stället. Rådet skriver
Nuvarande resurser och arbetssituation för rådet medger inte en uthållig verksamhet av hög kvalitet. Ordförandeskapet bör utformas som en deltidstjänst och det behövs ett tillskott av resurser. Rådets situation idag står i konflikt med de principer för finanspolitiska råd som börjar bli internationellt etablerade.
Det är två olika bilder av "spara och slösa": ett regeringskansli som växer, som enligt Rapports inslag inte blir föremål för en "vanlig" granskning om effektivitet och resursanvändning. Ett regeringskansli som nyligen har fått en nyinrättad tjänst som "propagandaminister" för att bilden utåt ska bli så ljus som möjligt. Sanna Rayman menar i SvD-ledaren att det "antyder att diskussionen om regeringskansliets storlek ändå inte är obefogad. Samtidigt ett viktigt och lite småkaxigt finanspolitiskt råd med, enligt sig självt, alltför knappa resurser.

Jag har förstås själv svårt att döma i frågan. Resurser ska man hushålla med, samtidigt som jag är beredd att försvara att regeringen har rimliga arbetesförutsättningar. I det läget är det försvårande om inte ens statens egna organ för granskning har studerat verksamheten. Å andra sidan: de "politiska kostnaderna", som bla Dagens samhälle skrev om nyligen, är ytterst en fråga om hur väljarna dömer på valdagen. Måhända teoretiskt eftersom knappast RK:s budget tillhör de hetaste ämnena i valdebatter. Möjligen finns i resurstilldelningen samma poäng som Finanspolitiska rådet tar upp om en koppling till riksdagen: efter valet kommer vårt parlament att bli mer centralt än under tider med majoritetsregeringar. Det kan möjligen motivera att resurser snarast borde tillföras riksdagen och kanske på RK:s bekostnad. Kanske.


Mer:

- Eget blogginlägg om kommande omröstning om budget för Regeringskansliet
- DN om finanspolitiska rådet, SvD analys
- Bloggar: Alliansfritt, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Annika Högberg, Martin Moberg, Johan Westerholm,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,