måndag 29 november 2010

Förnyelse på allvar och djupa kristankar

Samtidigt som den nationella politiska S-nivån har fokus på valberednings- och partiledarval går S i Stockholms läns landsting fram med en omprövad budget, allt i förnyelsens tecken. Fokuset i budgetförslaget för 2011 läggs på att korta vårdköer och överbrygga hälsoklyftor. SL-taxan ska bli enhetlig över länet och skattenivåer är inte något självändamål att höja. Därför söker vi andra vägar än den tidigare höjda skatten för att finansiera reformerna. Några punkter:
  • Mer pengar till sjukvård genom minskad byråkrati. 275 miljoner sparas genom minskad central administration. De nya resurserna ska främst tillföras hälso- och sjukvården för att nå en köfri sjukvård, men också för att införa enhetstaxa i kollektivtrafiken.
  • Köfri sjukvård. Drygt 200 miljoner mer läggs på att korta köerna jämfört med Moderaterna.
  • Ny SL-taxa för fler resenärer. Den orättvisa zonindelning slopas och enhetstaxa införs.
  • Nytt vårdval som fördelar resurser med hänsyn till vårdtyngd och socioekonomi. Den förebyggande vården prioriteras, vilket innebär att rökavvänjning och viktnedgång ska finnas i vårdutbudet över hela länet.
Samma dag kommer också nya bidrag till socialdemokratins politiska förnyelsearbete från den så kallade "Öppna kriskommissionen". Idag är vi ett antal Netroots-bloggare som skriver om våra grundvärderingar i Dagens Arena, med hållbarhet och individfokus. Utöver mig själv har artikeln följande undertecknare: Peter Högberg, Annika Högberg, Roger Jönsson, Staffan LindströmClaes MuschkinMartin Moberg, Rosmarie Södergren, Anna Vikström, Johan Westerholm

Fler som bloggar:
- HBT-sossen om öppna kriskommissionen.
- Storstad med smakprov från budgetdebatt.
- Vänstra stranden med perspektiv på valanalyser.
- Rebellabloggen om valberedande

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,