torsdag 8 april 2010

Nya, dystra jobbsiffror - Jag ser rött!HBT-sossen har bloggat om Första maj. Detsamma har S-buzz. Som sig bör är huvudfrågan jobben. Ska arbetslösheten kunna bekämpas krävs att man ser och tar tillvara de nya möjligheterna. Slutsatsen, "Byt regering" blir nästan självklar. Idag kom nya rapporter om högre arbetslöshet, något som Eva-Lena uppmärksammar mig på. Nära 25.000 fler än samma vecka förra året. 246.613 personer.

Eva-Lena efterlyser både jobbpolitik av Reinfeldt och det som jag själv har gjort i en rad inlägg. Mediernas mer verkliga beskrivning av Sverige med den dystra arbetslösheten. Och hur det stämmer med givna vallöften.
Nästan en halv miljon personer är arbetslösa så det kan ju knappast vara en ickefråga. Så frågan är nu om det finns anledning för medier och deras politiska kommentatorer att börja gräva i frågan om jobben eller om man har lugnats av Reinfeldt & Borgs löfte om att det nu går bra för Sverige?
Åtskilliga av mina trogna kommentarorer har också, från "andra sidan", pekat på att arbetslösheten inte är egentillverkad utan är effekter av en global kris. Låt oss anta att det är till 100 procent rätt. Men resultatet ska inte jämföras med "om", "huruvida", "kanske si" eller inte ens med "kanske så". Vallöften "fler jobb och färre i utanförskap* ska jämföras med just hur det blev. Några reservationer fanns inte före valet.

En förklaring till den reservationslösa tro att man skulle lyckas menar jag att de egna irrlärorna om skattesänkningarnas olika dynamiska effekter är. Men det funkade inte med teorin i praktken. Men de ideologiska låsningarna gjorde att man hade en lång startsträcka. Arbetsmarknadsinsatserna förstärktes förvisso efter hand men det var efter nedrustning.

Misstroendeförklaring
! Det var något jag tyckte var i högsta grad rimligt. Misslyckadet med jobbpolitiken är i jämförelse med den kraft som frågan hade i valrörelsen 2006 ett av de största sveken i modern, svensk politisk historia. Hela alliansregeringens mandat bygger på att man klarade jobben. Det gjorde man inte.

Nu får mina idéer om misstroende i riksdagen förstås vara. Valdagen är det 19 september. Jag kan bara hoppas på att fler än en enda artikel i Dagens Nyheter kommer avsättas för att granska och utvärdera den gångna mandatperioden.

* ibland ser jag välmotiverade och kritiska reaktioner på användningen av begreppet "Utanförskap". Det är förstås ett politiskt begrepp konstruerat av borgerliga partier för att så att säga "räkna ut" en tidigare S-regering. Bloggade själv om bristerna i begreppet här. Men att det "allians för sverige" lovade blev 70.000 fler i stället för färre bör uppmärksammas.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,