söndag 11 april 2010

Reinfeldts regeringstid utvärderad

Snart är den slut, Fredrik Reinfeldts tid som statsminister. I alla fall den första mandatperioden. Valet i september måste förstås handla om vilka nästa steg ska vara i politiken, vilken färdriktning Sverige ska ta framöver. "More of the same" eller "Change", kanske. Men politik och val handlar också om att stå för det man har gjort: rätt eller fel. Eller stå för det man inte har presterat. Just därför är utvärderingar ett viktigt underlag för väljarna.

Man kan ha olika syn på resultatet, allt efter vilka intressen man vill värna och efter värderingar. När de rödgröna har granskat Reinfeldt period blir domen ganska hård. Ett Sverige med större klyftor, med högre arbetslöshet och tuffare villkor för den som är sjuk eller arbetslös. Men hur ser en mer "opartisk" utvärdering på läget? Tidningen Fokus (Claes Lönegård) har gjort ett försök att granska löften mot resultat.

Generellt
är bedömningen det som faktist ofta är statsvetarnas bild av politk och kanske en motsats till det "folk" ofta säger. Politiker är allmänt sätt duktiga på att hålla det man lovar. Så också Reinfeldt, enligt Fokus. Generell menar man att regeringen har
... hållit majoriteten av sina vallöften, men politiken har inte fått den utlovade effekten. Sämst har det gått med jobben, bäst på området offentliga finanser
Campain dossiers sammanfattning:
1. Klimatet.
Regeringen har gjort större insatser mot klimathotet än utlovat och enats om att bygga ny kärnkraft. (…)

2. Integriteten
Statens övervakning har vuxit, trots löften om att skydda den personliga integriteten. (…)

3. Skatterna och bidragen
Skatterna sänktes för många – höginkomsttagare gynnades mest. Sjukförsäkringen blev tuffare och social­bidragen ökade. (…)

4. Familj och jämställdhet
Vallöftena, som inte var så omfattande, har genomförts. Men jämställdheten har inte ökat. (…)

5. Utrikes
Carl Bildt gjorde comeback. I både bistånds- och försvarspolitiken gick regeringen längre än utlovat. Två svenska soldater avled i strid. (…)

6. Brott och straff
Fler poliser och hårdare tag – men inte mindre brottslighet. (…)

7. Migration och integration
Stramare flyktingpolitik, generösare regler för arbetskraftsinvandring och fortsatta integrationsproblem. (…)

8. Vården
Minskade köer och fler privata alternativ. Regeringen har uppfyllt nästan alla löften från valrörelsen. (…)

9. Offentliga finanserna
Regeringen lyckades hantera den ekonomiska krisen bättre än många andra europeiska länder. Trots att tillväxten varit negativ är de offentliga finanserna jämförelsevis starka. (…)

10. Skolan
Stora delar av de ambitiösa löftena har uppfyllts, men resultaten i skolan har ännu inte förbättrats särskilt mycket. (…)

11. Jobben
Med några få undantag genomförde regeringen sitt omfattande program för fler jobb. Men resultatet blev inte det önskade. (…)
Det finns nog rejält med underlag för att återkomma med lite reflektioner på listan och i vissa fall fördjupning. För egen del handlar det förstås om sjukvården och jobben där mycket finns att säga. Men också om brottsligheten, om miljöpolitiken och om helheten i politiken. För vem har den varit till? Hur har det gått med jämlikheten och klyftorna? Om detta finns åtskilligt att säga. I den mån väljarna säger sitt genom opinionsmätningar hade Henrik Oscarson en illustrativ bild..Läs mer
- Campaign Dossier, en favoritblogg, har förstås uppmärksammat.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,