söndag 4 april 2010

Enigt om hälsovård - bara Timbro kvar om försäkringslösningar?

Maria Eriksson, SvD:s ledarredaktion men också skribent för Timbro (!), har tankar som både är väldigt kloka och samtidigt mindre kloka, i dagens ledare om hälsovård. Som fler och fler ansluter hon sig till det viktiga att sjukvården måste ställas om till mer av fokus på hälsa och välbefinnande. Ungefär så som det rödgröna förslaget om Hälsoval i Stockholms läns landsting ser ut. Och just i vårt landsting är det lite av att "börja om från början". Redan åren 2002 till 2006 jobbade den dåvarande majoriteten ganska hårt för att ställa om vården genom att utveckla närsjukvården där mycket av de förebyggande arbetet måste ske. Den utvecklingen mattades av med fokuset från 2006 på vårdens producenter, genom vårdvalet och dess etablerings"frihet".

Det är i nästa steg som Maria Eriksson, Timbro/SvD, hamnar efter. Försäkringsbolag ska inte vara en del av finansieringen av den svenska hälso- och sjukvården. Så låter det i alla fall retoriskt från nära nog alla politiska partier idag. Jag ska villigt erkänna att det finns glapp mellan prat och handling. I sin egenskap av ledare för moderaternas nationella sjukvårdspolitik talar Filippa Reinfeldt om en vård som är "jämlik" och "skattefinansierad". Men i det landsting där hon själv har makten har vården öppnats upp för en olycklig blandning av skatte- och privatfinansiering. Vård som du får om du har en försäkring ges på skattefinansierade sjukhus. Privata sjukhus för barn öppnar.

Att människor hamnar utanför därför att man inte har haft råd med en privat försäkring är ingenting som är unikt för USA, där det förhållandet finns inom vården. (även om Obama nu fått igenom sin reform) Minns varför de svenska fackföreningarna började teckna kollektiva hemförsäkringar. Det handlade om en betydande andel av medlemmarna som saknade hemförsäkring. Genom att gå ihop kunde enskildas utsatthet minskas. Den tryggheten har vi redan i vården och det finns ingen som helst anledning att slå sönder det systemet.

Att förändra vårdens inriktning från att "vårda sjuka" till att förebygga och befästa hälsa är viktigt. Självklart ska det gälla överallt men måste förstås göras med extra kraft där människor idag lever med större ohälsa. Det kräver också styrning av vårdens resurser, att annat får påverka än privata vårdföretags preferenser för sina etableringar. Timbro och SvD:s ansträngningar att finna nya marknadssegment åt försäkringsbolag, är föga konstruktiva bidrag i detta.

Fler som bloggar.
- Peter Högberg om Kalmar som hälsolän.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant   Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Sundevall sa...

I sammanhanget kan det kanske vara värt att påtala två saker som du utelämnar, Peter:

1) Den försäkringsfiansierade vården ges på marginalen utöver de vårdavtal som är skrivna. Det vill säga, finns det en överkapacitet kan mottagningen ta emot försäkringspatienter.


2) Privata sjukhus för barn finns det mig veterligen bara ett: Martina. Och det är just privat och har ingenting med landstinget att göra på något sätt. Att det ligger i Stockholm är en tillfällighet. Om sjukhusets etablering ska tillskrivas något borde det antagligen vara de köerna som tidigare fanns i den offentligt finansierade barnsjukvården, vilket har lett att det finns en marknad för "Martina" i Stockholm.

Att starta ett sjukhus går inte i en handvändning. Antagligen började planeringen av Martina redan under förra mandatperioden - då S styrde, och köerna ringlade långa.


Oscar