tisdag 27 april 2010

Massarbetslöshet får rödgröna stödet att öka igen

Det borde väl inte gå att skriva ett debattinlägg om "massarbetslöshet" idag. Det gör LO:s chefsekonom Lena Westerlund på DN Debatt (omnämnt i SvD) och hon gör det med verkligheten som utgångspunkt. Det var i vallöftet från 2006 som allt skulle bli så ljust. "Fler i jobb och färre i utanförskap", du vet. LO-ekonomernas beskrivning av hur regeringen hanterar krisen är bland annat detta.
Arbetslösheten är svensk ekonomis största problem och det måste mötas med betydligt mer effektiv ekonomisk politik. Regeringen har förvisso stimulerat ekonomin genom krisen, men huvuddelen av stimulanserna 2009–2010 består av ineffektiva permanenta skattesänkningar och inte av tillfälliga åtgärder som upprätthåller jobb i en efterfrågekris, till exempel statsbidrag till kommunerna. Skattesänkningarna görs av ideologiska skäl, inte för krisbekämpning.
Det är inte bara de ofinansierade sänkta skatterna som kritiseras i inlägget. Även den bostadspolitik som nu har havererat därför att man har skrotat investeringsstöden till hyresrätter lyfts fram som en negativ faktor som bromsar tillväxten. Just där jobben kommer först har människor svårt att bosätta sig. Korkat!

LO-ekonomerna kommer också med kritik mot de RUT-avdrag som ibland framhålls som den "absoluta" lösningen för fler jobb. Man gör det också med ögonen på fördelningspolitik, något som fanns förr men som idag är en stendöd fotnot i regeringens dokument. Om hur avdraget användes helåret 2008 skriver Lena Westerlund:
Vi har gjort en analys på siffror över det senaste året med helårsstatistik, 2008. Då fick 90 400 individer, eller bara 1,2 procent av alla vuxna i Sverige, del av denna skattereduktion 435 miljoner kronor. Mindre än 1 procent av dem som hade en taxerad förvärvsinkomst på mindre än 300 000 kronor per år gjorde avdrag av hushållstjänster. Men hela 15 procent av dem som hade en taxerad förvärvsinkomst på mer än en miljon kronor utnyttjade möjligheten.
Det var lätt, då 2006, att ställa ut vallöftet om fler jobb och färre i utanförskap. Sen har alliansens fokus låsts vid att få ner skattenivåerna som en rent ideologisk sak, frikopplad från behoven i välfärden och utan konkret svar på frågan: Hur ger det fler jobb? Uppenbart inte. I dagens mätning från United Minds ökar de rödgröna sin ledning. Jobbfrågan skulle kunnaöka avståndet ännu mer.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Martin H sa...

Jag tycker det är fascinerande att man i en och samma artikel kan säga att nedgången inte alls blivit så allvarlig som man befarade och samtidigt inte på något sätt erkänna att det har med den förda politiken att göra. Det är väl för att dölja denna logiska lilla kullerbytta som LO är så positiv till Riksbanken. Men det är inte bara räntesänkningar som gjort det - självklart har det faktum att många har fått det väsentligt bättre p g a skattesänkningar hjälpt till att hålla uppe konsumtionen och en viss grad av optimism hos hushållen, som i sin tur gjort att nedgången begränsats.

Politiker vill gärna tro att de kan påverka så mycket, men nya jobb kommer med tillväxt och det absolut viktigaste en regering kan göra för att gynna tillväxt är att skapa goda förutsättningar för företag och ha goda statsfinanser. Regeringen har i vart fall lyckats med det senare.

Om sedan S vill satsa någon miljard mer än Alliansen i t ex infrastruktur så spelar det faktiskt inte så stor roll i det stora hela (jmf med att Sveriges BNP är runt 3 000 miljarder och statsbudget runt 900 miljarder).

Anonym sa...

Vad vi med säkerhet kan fastställa är att vänsteralliansen kommer göra allt för att öka arbetslöshet och bidragsberoende nästa mandatperiod för att säkerställa framtida val.

Johanna sa...

Med tanke på att arbetslösheten ökat ännu mer i övriga Europa, så tycker jag att Alliansen har skött det mycket bra.
Arbetslöshetssiffror måste jämföras med omvärlden.